Lesernes marked

Vurderer fjerning av skateramper

Slik så det ut i skolegården på Valderøy barneskole mandag morgen i forrige uke. Nå er gjerdene montert rundt hver enkelt skaterampe. Forelder Jan Roar Gidske (innfelt) reagerer på Giske kommunes håndtering av saka. (Foto innfelt: Privat)

Giske kommune vurderer å fjerne flere skateramper fra Valderøy barneskole. Årsaken er støyklager fra naboer. Nå er rampene avstengt, og det får både foreldre og barn til å reagere.

Engasjementet har vært på grensa til aggressivt i Giske den siste uka, etter at skateramper ble avstengt uten forhåndsvarsel mandag i forrige uke. Skuffa foreldre forteller at barna deres ble bedt om å forlate området da folk fra kommunen kom til stedet. Noen av barna kom sågar gråtende hjem.

Nytt i Uka er kjent med at barn i området har hatt demonstrasjonstog i gatene til naboene rundt skolen for å vise hva de mener. Denne plakaten har de også hengt opp på skolens område. (Foto: Jan Roar Gidske)

– Dårlig håndtert
Jan Roar Gidske er én av foreldrene som reagerer.
– Dette var fryktelig dårlig håndtert. Jeg fikk en veldig skuffa tiåring hjem etter at rampene ble avstengt samtidig som de var der og lekte. Jeg synes det burde åpnes igjen, med beskjed til barna om at de er velkomne til å være der, men at de samtidig får vite bakgrunnen for dette og at det vurderes tiltak, sier han.

– Tilspissa konflikt
Det skal ha vært naboer som har klagd over støy fra rampeområdet på kvelds- og nattestid.
– Her er det åpenbart en tilspissa konflikt, men løsningen kan ikke være å ta ifra barna et lekeområde de treffes på. På tvers av alder og klasser har de hatt det kjempekjekt der, fortsetter Gidske til Nytt i Uka.
Han har forståelse for at støy på kveld og natt er plagsomt og mener at foreldre bør være sitt ansvar bevisst:
– Vi må sørge for at barna ikke oppholder seg der til langt utpå kvelden og natta. Det finnes flere måter å løse dette på, gjennom regulering av bruk eller flytting av rampene, understreker han.

Rektor Terje Austnes håper på en løsning for skaterampene som gagner alle parter, men vektlegger samtidig at fjerning av tilbud kan skade skolemiljøet.

Rektoren: – Kan ikke bare fjernes
Støyproblematikk er årsaken til avstenginga, bekrefter rektor Terje Austnes.
– Det er noen spesielle forhold med harde flater på skoleplassen, som gjør at støyen fort forplanter seg i området. Det har i en periode vært snakk om å flytte rampene, eksempelvis til ungdomsskolen, forteller han til Nytt i Uka.
De nærmeste naboene til skolen, er boliger som ble bygd etter at skaterampene var anlagt.
– Skaterampene er et tippemiddelanlegg og definert som et nærmiljøanlegg, så det kan ikke bare fjernes, men det å flytte det bør gå an. Nå er det avstengt i påvente av hvilken løsning kommunen kommer fram til, sier han og legger til at det også bør være mulig å få til løsninger som demper lyden, eksempelvis planting av hekker på skoleområdet eller andre måter å splitte opp lyden på.

– Kan ikke ta bort alle tilbud
Valderøy barneskole har ikke selv behov for rampene i skoletida.
– Rampene kan erstattes med andre inkluderende aktiviteter, men det er trist hvis de blir helt borte. Skolen skal også være en fin møteplass etter skoletid, og det er trasig dersom denne saka går ut over barn og unge. Vi vet jo at de unge i Giske allerede har få møteplasser, så skaterampene bør være på et sted der de unge kan bruke dem, påpeker Austnes.
– Hvor mye støy bør man forvente når man bor tett innpå en skole?
– Jeg kan ikke be over 400 unger om å være stille når de er ute. Vi kan heller ikke fjerne alle tilbud på uteområdet. Da får vi et skolemiljøproblem veldig fort. Med det utemiljøet vi har, opplever vi at vi har et skoleområde nærmest kjemisk fritt for konflikter, avslutter Austnes.
Nytt i Uka har vært i kontakt med flere av naboene. De fleste ønsker ikke å uttale seg om saka, men én av dem sier at klagen ble skrevet til kommunen med utgangspunkt i Helsedirektoratets og kommunens forskrifter om støy.
– Støynivået fra skolen har vært langt høyere enn vi forventa da vi flytta inn i boligen, poengterer vedkommende.

 

– Må være lov å forvente nattero

Det er ei gruppe naboer som har sendt inn støyklage, bekrefter kommunalsjef for oppvekst i Giske kommune, Åse Elisabeth Skjærseth. Nå løftes saka opp på politisk nivå.

Hun forteller at det også for et par års tid sia ble diskutert at skaterampene og barneskolen på dagtid ikke er en god kombinasjon. Tanken om å flytte rampene til ei anna plassering var på agendaen allerede da.
– Vi så at rampene ikke var i bruk på dagtid. De har også et uforutsigbart støybilde, så en annen lokalitet ble ansett å være aktuelt, slik at de ikke forstyrrer nødvendig ro på kveld og natt, sier Skjærseth.

Kommunalsjef for oppvekst, Åse Elisabeth Skjærseth, håper å få på plass ei løsning for skaterampene. Nå vil hun gjerne involvere kommunepolitikerne. (Foto: Giske kommune)

Skating og musikk
Kommunalsjefen mener at en må forvente lyd og leven rundt en skole på dagtid, ettermiddag og tidlig kveld. Men det må samtidig være lov å forvente nattero, også i nærområdet til en skole, påpeker hun:
– Barn hentes jo hjem i rimelig tid, vil jeg tro. Likevel har det vært for mye bruk av skaterampene utover seine kvelder, ofte i kombinasjon med avspilling av musikk.

Involverer politikerne
Skjærseth erkjenner at behovet for møteplasser i kommunen er stort.
– Ungdataundersøkelsen peker på dette, så vi ønsker å skape flere møteplasser for barn og unge.
– Hvordan vil dere jobbe for det?
– I første omgang vil vi gjerne involvere livsløpsutvalget og teknisk utvalg, også med tanke på en løsning for skaterampene. Det vil skje i løpet av de neste ukene. Vi ønsker et godt samarbeid med nærmiljølag, velforeninger og organisa-sjoner, og vi vil gjerne etablere en god dialog.
– Hvor raskt kan det bli ei løsning for rampene?
– Det kan ta tid hvis det berører reguleringsplaner, men om man kan komme til et kompromiss med kveldsro eller noe sånt, så kan vi kanskje finne ei raskere løsning, svarer Skjærseth.

Av Andreas G. Hesselberg