Lesernes marked

Viser vei til aktivitetene

Aktivitetskompasset UB er (fv.) Philip Grønningsæter (kommunikasjonsansvarlig), Pål Osnes Juliebø (kodeansvarlig), Martin Hatløy (daglig leder), Noah Aarseth (markedsføringsansvarlig) og Christoffer Vik Lillebø (økonomiansvarlig). (Foto: privat)

Ungdomsbedrifta Aktivitetskompasset har laga en nettside der barn og ungdom enkelt skal kunne finne fram til ulike aktiviteter der bor.

En del av programfaget «entreprenørskap og bedriftsutvikling» på studiespesialiserende retning på videregående skole, er å etablere, drive og legge ned en bedrift. De fem guttene i Aktivitetskompasset, hadde en ganske annen idé for bedriften sin enn det som er vanlig:
– De fleste velger å lage et fysisk produkt og selge det, men vi ønska i stedet å gjøre noe innen det som kalles sosialt entreprenørskap, som dreier seg om å finne løsninger på sosiale problemer. Etter en lang periode sosial nedstenging, hadde vi lyst å lage noe som kan hjelpe ungdom å finne fram til ulike aktiviteter som passer for dem, forteller Martin Hatløy, som er daglig leder for Aktivitetskompasset UB.

– Fotball dominerer
Noah Aarseth, som er markedsføringsansvarlig i ungdomsbedrifta, legger til at i en travel skolehverdag er det ekstra viktig å kunne treffe likesinna og koble av med noe som interesserer en på fritida.
– Selv har jeg alltid hatt glede av å spille fotball, men det er jo ikke alle som har lyst å holde på med det. Problemet er at fotball er så dominerende at det kan være vanskelig å finne andre aktiviteter, og derfor ønsker vi å gjøre det enklere å orientere seg, sier han.

«People, planet, profit»
De forteller videre at de er opptatt av det som kalles Den triple bunnlinja: «people, planet, profit». I den treenigheten er bærekraft og sosiale verdier viktige.
– Vi kommer ikke til å tjene penger på Aktivitetskompasset, men profitt er mer enn bare penger, og vi tror at dette er et prosjekt som kan skape sosiale verdier, sier Martin.

FNs bærekraftsmål er en viktig bærebjelke for Aktivitetskompasset, og da særlig de tre måla i forgrunnen. Fv. Philip Grønningsæter, Martin Hatløy og Noah Aarseth. De to andre var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Kenneth Kamp)

Pant og sponsorer
Prosjektet har imidlertid noen mindre kostnader, opplyser Noah. I hovedsak dreier det seg om utgifter til kjøp av domenet aktivitetskompasset.no, samt å markedsføre og drive nettsida. For å finansiere utgiftene har de, i tillegg til å samle pant på skolen, fått noen kontakter i næringslivet som ønsker å bidra som sponsorer.

Brukervennlig
Løsninga er satt opp slik at man enten kan søke på hva som finnes av aktiviteter, i riktig aldersgruppe, i nærheten av der man bor, eller man kan søke på et stikkord som «sjakk» og finne ut hvor nærmeste sjakklubb holde til. Den som har koda sida, og som kom opp med hele ideen, er Pål Juliebø Olsen.
Foreløpig er det bare lagt inn aktiviteter som passer for ungdom, men guttene forteller at de også har vært inne på tanken om å legge inn ulike tilbud for studenter. Mange av dem kommer jo ikke herfra og kan ha vanskelig for å orientere seg, poengterer de. I prinsippet er det heller ingenting i veien for å kunne utvide tjenesten til å dekke aktiviteter for alle aldersgrupper.

Vil gi prosjektet videre
Som nevnt, er nedlegging av ungdomsbedrifta en del av hele konseptet. Det er da mulig å drive videre i andre former, for eksempel som aksjeselskap, men dét er ikke så aktuelt når det gjelder Aktivitetskompasset. I steden håper ungdommene at en frivillig organisasjon kan være interessert i å overta det.
– Vi er i kontakt med en frivillig organisasjon, og vi håper jo at Aktivitetskompasset blir det stedet alle går til for å finne fritidsaktiviteter og arrangementer som passer for seg, sier guttene i Aktivitetskompasset UB.
Nettsida Aktivitetskompasset.no skal lanseres så snart som mulig, og seinest innen fylkesmesterskapet i ungdomsbedrifter, som går av stabelen 16. mars.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no