Lesernes marked

Vil SNU seksualundervisninga

Styret i SNU Ålesund, fv..: Julia Nilsen (nestleder), Ellen Hareide-Mo (styremedlem), Emma Fløtre (leder) og Susanne Gillerdal Blindheim (økonomiansvarlig). De vil blant anna kjempe for en en bedre og mer inkluderende seksualundervisning i skolen. I tillegg vil de skape et miljø som er trygt og åpent for alle ungdommer, uansett kjønn og seksualitet. (Foto: Kenneth Kamp)

Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom – SNU – har fått lokallag i Ålesund.

De fire som sitter i det nyoppretta styret for SNU Ålesund har et brennende engasjement for en mer åpen og inkluderende seksualundervisning. Det står nemlig ganske dårlig til med dagens seksualundervisning, mener de:
– Seksualundervisninga i skolen er altfor dårlig og handler nesten bare om hvordan man ikke skal ha sex og hvordan man ikke skal bli gravid. Det er et veldig dårlig utgangspunkt for å lære å finne sin egen seksualitet og sine egne grenser. Vi ønsker at seksualundervisninga skal ha en mer åpen og positiv innstilling og at den skal retta seg mot alle seksualiteter, ikke bare den heterofile, sier Emma Fløtre (17) og Julia Nilsen (18).

For lite og for dårlig
Julia forteller at hun ikke fikk noe som helst seksualundervisning i skolen før en naturfagstime i femte klasse – og da gikk læreren beskjemma ut døra!
– SNU ønsker at alle skal få god og alderstilpassa seksualundervisning hvert år, helt fra barnehagen og fram til man går ut av videregående skole, sier hun.

Porno og menstruasjon
Emma poengterer at det i dag er helt vanlig at unge får det meste om sin kunnskap av sex fra porno, men der lærer man for eksempel ikke noe om hvordan man gir samtykke eller ikke eller hvordan man uttrykker sine egne seksuelle grenser, ønsker og behov.
Menstruasjon og pubertet er også viktige tema som de mener må snakkes om på en mer inkluderende og åpen måte:
– Da vi skulle snakke om mensen på barne- og ungdomsskolen, måtte guttene gå ut! Da er er det ikke rart at det finnes menn som tror at mensen kommer ut av det samme hullet som man tisser gjennom! Gutter og jenter må få lære det samme om alle slags kropper, slik at de kan forstå hverandre bedre, mener Ellen Hareide-Mo (17).

Prevensjon og samtykke
I tillegg til en bedre og mer inkluderende seksualundervisning, er de to viktigste kampsakene til SNU at også unge under 16 år skal få gratis prevensjon, og at det må innføres en samtykkelov, altså en lov som definerer all seksuell omgang som voldtekt dersom det ikke er gitt et tydelig samtykke.
– Gratis prevensjon også til de under 16 år, er viktig, fordi det handler om å beskytte unge mot graviditet og seksuelt overførbare sykdommer. Dessuten kan det redusere menstruasjonssmerter, som mange sliter med, påpeker Emma.

Et trygt miljø
Alle de fire som sitter i styret for SNU Ålesund, er elever på Fagerlia videregående skole. Bakgrunnen for dette, forklarer de, er at Sex & Politikk, som er moderorganisasjonen til SNU, hadde et arrangement på skolen. Det fikk dem til å konkludere med Ålesund trenger en ungdomsorganisasjon som arbeider for seksuell åpenhet og seksuelle rettigheter for alle.
– Det første målet vårt er å få flere medlemmer og skape et trygt og sosialt miljø for alle kjønn og seksualiteter. De som er interesserte, er velkomne til å ta kontakt direkte med en av oss eller via hjemmesida vår, oppfordrer Emma Fløtre, som er leder for SNU Ålesund.

 

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no