Lesernes marked

Vil plassere ut 120 el-sparkesykler

Kan dette bli et vanlig syn i Ålesund? Flere aktører har meldt sin interesse for utleie av elsparkesykler. Senior public policy manager Jonas Lefebure hos Bird (innfelt) lover at en god samarbeidsavtale med Ålesund kommune skal være på plass før lansering av elsparkesyklene. (Illustrasjonsfoto: Tier. Foto innfelt: Bird)

Minst tre aktører har det siste året ytra interesse for å etablere utleie av elsparkesykler i Ålesund. Sist ut er det amerikanske selskapet Bird, som er etablert i flere norske byer.

Bird har nylig sendt et framoverlent frieri til Ålesund kommune, hvor de presenterer sone for bruk og plassering av 120 el-sparkesykler og forslag til vilkår som kan gjelde for bruk av det kommunale arealet. Målet er å lansere tjenesten to til fire uker etter inngått avtale med kommunen.

Venter på politisk avklaring
– Vi ønsker en åpen dialog og et tett samarbeid fra starten, sier senior public policy manager Jonas Lefebure hos Bird til Nytt i Uka.
Håpet hans er å komme i gang før sommeren, men det er blant anna avhengig av at et kommunalt sparkesykkel-regelverk kommer til politisk behandling.
– En slik behandling kan ta litt tid, og det forstår vi godt. For oss har det mye å si hva kommunen selv ønsker. Vi lanserer ikke uten å ha en god avtale med kommunen på plass, lover Lefebure.

Toppfart på 20 km/t
Sparkesyklene betjenes via en app, og ifølge produktbrosjyren fra Bird er toppfarta 20 kilometer i timen, i tråd med norsk regelverk. Aldersgrensa er 18 år.
Bird presiserer imidlertid at det er mulig å legge inn farts-begrensninger på syklene. Dette vil de planlegge i samarbeid med kommunen.
– En kan for eksempel sette spesifikke fartsbegrensninger etter klokka 22 i helgene. Dette har vi gjort i enkelte soner i Bergen, forklarer Lefebure.
I tillegg kan man etablere såkalte «no ride zones», der sparkesykkelen rett og slett ikke vil fungere. Dette kan gjelde rundt barer, utesteder og skjenkeområder, basert på hva kommunen ønsker.
Man kan også redusere maksfarten til gangfart i helgene, på de mest utsatte stedene i sentrum.
– Dette er soner vi gjerne vil ha med kommunen på å definere, sier Lefebure.

«No park zones»
Et problem med sparkesykler, som særlig har vist seg i Oslo, er at de henslenges overalt. Dette mener Bird de har funnet løsninger på:
Når sykkelen parkeres, skal man ta et bilde og legge det inn i appen som en bekreftelse på at den står usjenert og trygt parkert.
– En får ikke avslutta turen uten å ha tatt et bilde av parkeringa som er gjort. På grunnlag av bildene, utarbeider vi rapporter på hvor det er mest parkeringsproblemer, sier Lefebure.
Han trekker fram «no park zones» som en minst like viktig funksjon:
– Appen vil vise hvor det ikke er tillatt å parkere. Turen kan ikke avsluttes i appen hvis man står i en «no park zone». Da må man kjøre videre til en sone hvor det er tillatt å parkere. Går man fra sykkelen likevel, blir man fortsatt belasta, påpeker han.
– Hvem rydder opp om sykler likevel blir henslengt?
– Vi skal få på plass en lokal partner som tar ansvaret for både rydding, lading og riktige parkeringer. Dette skal være på plass før lansering.

Dette er sona Bird foreslår i Ålesund. 120 elsparkesykler skal få plass mellom Slinningen og Moa.

Virker ikke utafor sonen
Det er altså soner og tidspunkter for både kjøring, parkering og fartsbegrensninger som Bird vil avklare med kommunen i forkant av lansering. Sonesperre i sparkesykkelen opererer via GPS-signaler og sørger for at man ikke kan bruke den utafor sona den er ment for.
– Sykler man ut av sona, stopp-er sykkelen. Da må en tilbake i sona igjen, sier Lefebure.
Til slutt må vi spørre om noe mange trolig lurer på:
– Hvordan unngår dere at sparkesyklene blir brukt til ruskjøring?
– Her jobber vi med en løsning for å legge inn kognitive tester i appen. Da kan en, for eksempel etter klokka 22 i helgene, være nødt til å løse en oppgave før sykkelen kan brukes, avslutter Jonas Lefebure.

Slik er de nye reglene

Fra 18. mai gjelder fire nye regler for bruk av el-sparkesykler:
• Kommunene vil få mulighet til å gi parkeringsbøter for
feilparkerte el-sparkesykler
• Det kan etableres nye skilt med soner for parkeringsforbud
• Det kan etableres særlige fartsgrenser i enkelte soner
• En skal holde en maksfart på seks kilometer i timen ved
passering av fotgjengere
• Det er forbud mot å være mer enn én person på
el-sparkesykkelen av gangen
Et Stortingsflertall bestående av SV, Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har også blitt enige om et lovforslag som gir kommunene et rettslig grunnlag for å regulere utleie av el-sparkesykler på offentlig grunn.Dette håper politikerne på Stortinget å være i mål medfør sommeren.

[/section]

Ønsker et regelverk

Ifølge Ålesund kommune ligger mye til rette for etablering av elsparkesykkel-utleiere, dog med de riktige forut-setningene:
– Det må trolig utarbeides et regelverk som må opp til politisk behandling i kommunen, basert på de nye sparkesykkel-reglene, sier Tom Rian til Nytt i Uka. Han er rådgiver i fagstaben for miljø-, by og stedsutvikling i Ålesund kommune.

– Like vilkår
– Kommunen ønsker å etablere klare regler, og vi har forventninger til at dette blir løst på en måte som vi er fornøyd med. Alle tilbyderne må få like vilkår, påpeker han.
Rådgiveren mener videre at el-sparkesykler kan være et positivt tilskudd til kommunen om det blir håndtert riktig fra starten av.
– Vi vil unngå Oslo-tilstander (villparkeringer og henslenging av sparkesykler på uegna steder, journ. anm.). Derfor er det viktig å få fram et eget regelverk for Ålesund, så dette kan brukes som en basis for avtale med hver enkelt tilbyder. Dette er essensielt for at innbyggerne våre også mottar dette på en positiv måte, sier Rian.
På hvilket tidspunkt et slikt regelverk kan være på plass og politisk behandles, er uvisst.