Lesernes marked

Vil ha Haram i Ålesund

Kathrine Pernille Beite er blant anna opptatt av at den nye storkommunen gir større fagmiljø, noe som gjør den mer attraktiv for personer med viktig kompetanse. (Foto: Kenneth Kamp)

«Vi som vil være i Ålesund kommune» kaller de seg, gruppa som er et motsvar til «Haram ut av Ålesund».

Det er slett ikke alle i gamle Haram kommune som ønsker seg tilbake til selvstendighet og tida før storkommunen Ålesund. Noen av dem som har sett seg lei all oppmerksomheten om de som ønsker å melde Haram ut igjen av Ålesund, har starta aksjonen og Facebook-sida «Vi som vil være i Ålesund kommune».
To av dem som har engasjert seg sterkt for at Haram skal fortsette å være en del av Ålesund, er Kathrine Pernille Beite og Adrian Holmeset. Begge bor i Tennfjord, der de mener det er ganske mange som ikke vil skille Haram ut av Ålesund igjen:
– Det finnes tilhengere av stor-Ålesund i hele gamle Haram kommune, men det er nok ekstra mange i områdene Vatne-/Tennfjord og Søvik/Grytastrand, sier de.

– Dyrt å reversere
De to legger ikke skjul på at det langt fra er alt som har blitt bedre med storkommunen, men de har likevel ikke tro på at det er noen god løsning å gå tilbake til slik det var:
– Å få til storkommunen har kosta mye ressurser, penger og krefter, og det er ikke gjort med et pennestrøk å reversere det. Det blir bare å kaste penger ut av vinduet. Dessuten var det langt fra alt som var tipp-topp i gamle Haram, heller, og det er godt mulig at en del av de problemene som har oppstått etter sammenslåinga, hadde kommet uansett. Så i stedet for å reversere, mener vi det er bedre stå sammen og pushe på de tinga vi ikke er fornøyde med, sier Kathrine.

– Større fagmiljø
Hun trekker blant anna fram at storkommunen gjør det mer attraktivt å flytte til Ålesund for personer med viktig kompetanse. Ikke minst bidrar det til å gjøre det mindre interessant for dem som allerede er her, å flytte vekk.
– Storkommunen har gitt oss større fagmiljø, noe som er veldig positivt. Det gir synergieffekter, og det blir lettere både å rekruttere og å holde på kompetanse. Dersom Haram melder seg ut av Ålesund igjen, er det ikke noen automatikk i at kommunen får med seg de kompetente folka som de hadde før, poengterer Beite, som selv jobber i personalavdelinga i Ålesund kommune.

Fleksibilitet og nærhet
Selv valgte Kathrine, som kommer fra Lofoten, og familien å slå seg ned i Tennfjorden fordi de oppfatter det som et sentralt sted å bo:
– Tennfjorden er både nært Ålesund og nært Brattvåg, noe som gir en stor fleksibilitet. Etter at vi ble en del av Ålesund kommune, har vi også fått tilbud til flere flotte tilbud som vi ikke hadde før. For meg er det ikke så viktig med kommunegrensene, men å utvikle hele den regionen jeg bor i, sier Kathrine Pernille Beite.

 

Adrian Holmeset mener det trengs en stor regionkommune mellom Trondheim og Bergen, og at den er i stand til å få gjennom langt flere viktige saker enn Haram aleine. (Foto: privat)

Motmæle
Også Adrian vektlegger at det er helt urealistisk å resette Haram tilbake til der den gamle kommunen var før sammenslåinga, og at man heller må bruke kreftene på å bygge videre på den situasjonen vi har i dag.
– Personlig har jeg aldri engasjert meg i noe slikt før, men jeg har meninger om mye forskjellig, og nå har jeg venta og venta på at noen skal ta til motmæle mot «Haram ut av Ålesund». Når det ikke skjedde, måtte jeg bare gjøre noe selv. Så jeg heiv meg med på et møte, og plutselig var jeg leder!
Adrian tror det i stor grad er nostalgi og følelser som ligger til grunn hos dem som ønsker seg tilbake til en selvstendig Haram kommune:
– Vi må få folk til å se saka fra flere sider. Følelser forandrer seg over tid, og følelsene for gamle Haram kommer ikke til å være de samme om fem-seks år som de er i dag. Valget vi gjør nå, gjelder imidlertid for minst 30 år framover, poengterer han.

Økonomien
Når det gjelder argumentet om at kommuneøkonomien har blitt så mye dårligere enn da Haram var selvstendig, poengterer Adrian at det var store røde tall som bare venta på å bli bokført:
– Nordøyvegen, det store tjenestehuset i Brattvåg og to klubbhus var blant de store utgiftspostene som enda ikke hadde gjort seg gjeldende. Så det er slett ikke sikkert at økonomien til Haram hadde vært bedre om vi fortsatt var en selvstendig kommune. Det viktigste er uansett at nå har vi den situasjonen som vi har, og da må vi bruke ressursene på det som er viktig, og ikke på å skru tida tilbake.

– Tyngden er viktig
En av fordelene med sammenslåinga som han trekker fram, er selve tyngden og størrelsen til storkommunen:
– Vi trenger et solid tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim. Et konkret eksempel på hva størrelsen betyr, er at vi fikk realisert Nordøy-vegen. Hele prosjektet holdt på å gå dukken, men ble redda av at ålesunderne i fylkesstyret stemte for. Da viste de hva en en regionkommune kan få til. I storkommunen blir også Haram-samfunnet mindre sårbar for svingninger i det internasjonale markedet som industrien vår er så avhengig av, framhever Adrian Holmeset.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no