Lesernes marked

Vil ha faste fysioterapeuter på skolene

Silje Gjethammer snakker varmt om prosjektet «Bevegelsesglede og mestring», der fysioterapeuter jobber direkte opp mot Blindheim og Spjelkavik ungdomsskoler for å forebygge skader, helseplager og frafall.
Skoleelever er utsatt for et stort press, noe som kan føre til stress og fysiske symptomer. Silje Gjethammer har fått hjelp til å mestre hverdagen bedre.
I januar skrev Nytt i Uka om «Bevegelsesglede og mestring»; et prosjekt for å forebygge inaktivitet, frafall, helseplager og skader hos elever på ungdomstrinnet. Nå begynner de å høste erfaringer, og Gjethammer, som er avgangselev på Spjelkavik ungdomsskole, roser prosjektet opp i skyene.
Nakkesmerter
Tiendeklassingen har kjent mye på presset en ungdom er utsatt for i hverdagen.
– Det er absolutt mest stress i tiende. Da er det veldig kjekt at jeg kan gå til en fysioterapeut på skolen for å få kunnskap om hva jeg kan gjøre for å bedre situasjonen selv, sier hun.
– Fysioterapeutene har vist at de vet hvordan de skal gripe tak i stress som kan utvikle seg til smerter i kroppen. Selv har jeg slitt mye med vondt i nakken fordi jeg har hatt så mye å gjøre, tilføyer hun.
Innse at endring må til
Gjethammer er den typen som ikke så fort gir seg. Hun stiller store krav til seg selv.
– Jeg har ikke vært så flink til å stoppe opp litt når jeg bør, men det fokuserer fysioterapeutene på at man bør ta seg tid til. Det blir mye høye skuldre og stress rundt alt som skal skje gjennom avgangsåret. Det å lære seg ulike teknikker og øvelser gjør at hverdagen blir bedre og at man ikke mister motivasjonen, sier hun.
Videre erfarer hun at mange elever har fått råd som har hjulpet dem i hverdagen.
– Det er viktig å innse at man trenger å gjøre noe med disse tinga. Jeg måtte ha hjelp fra foreldra mine for å innse at jeg måtte roe litt ned, sier hun.
– Var det vanskelig å erkjenne det selv?
– Ja, jeg skjønte det ikke helt, selv om jeg hadde mye vondt i nakken og visste at mange andre også går rundt og stresser mye.
– Slappe mer av
Da fysioterapeutene i prosjektet tok tak i Gjethammers utfordringer, ble hun sendt videre til ordinær fysioterapi. Hun opplevde stor bedring.
– Nakken og hele området rundt har blitt mye bedre! Jeg gjør faste øvelser, men har fått beskjed om at jeg ikke trenger å prioritere tid til øvelser hvis jeg bare blir enda mer stressa av det. Øvelser skal være et positivt avbrekk. Hvis man også mentalt innstiller seg på at man skal slappe mer av, så blir man automatisk mer avslappa i kroppen, erfarer hun.
Gjethammer har uansett funnet tid til øvelser – og har blitt mindre stressa.
– Dette er noe jeg tar med meg videre etter ungdomsskolen også, bedyrer hun.
Når medelever kjenner seg stressa, bidrar Gjethammer gjerne med noen oppmuntrende ord.
– Da forteller jeg hva fysioterapeutene har lært meg, smiler hun.
– Jeg håper tilbudet fortsetter og at det blir et tilbud på alle skoler. Det er utrolig viktig og helt nødvendig for ungdom, avslutter hun.
Kristina Smogeli og Egill Helguson Neumann har gjennom prosjektet fått bekrefta at det finnes mange skoleelever som trenger hjelp av en fysioterapeut.

– Mange trenger hjelp

Erfaringene er gode etter at prosjektet «Bevegelsesglede og mestring» har vart ei stund. Det er elever på Spjelkavik og Blindheim ungdomsskoler som har vært «prøvekaniner».
– Vi har i løpet av det siste året forsøkt å stake ut en klarere kurs for hva vi skal fokusere på. Vi har nok landa på å tydeliggjøre fysioterapi som det viktigste elementet, forteller fysioterapeut Egill Helguson Neumann. Han er prosjektleder og har med seg fysioterapeut Kristina Smogeli på laget.
Henviser videre
Elevene vil gjerne delta på ulike former for opplegg; noen vil ha gruppetilnærming, mens andre vil ha individuell oppfølging, erfarer de to.
– Så langt opplever vi at det kommer veldig mange elever på døra for å få hjelp, sier Kristina Smogeli.
– Vi har ikke tid eller mulighet til å følge opp hver enkelt elev med behandling, men vi gir undervisning, råd og veiledning til hvilke øvelser de kan gjøre for å få en bedre hverdag. Samtidig henviser dem til riktig instans hvis de trenger mer oppfølging, tilføyer hun.
– Forstå ungdommene
Det som går igjen blant ungdommene er idrettsskader, belastningsskader og stressbaserte smerter.
– Mye av hensikten er å prøve å forstå hva ungdommen står i av krav og forventninger. Mange har symptomer i muskler og skjelett, gjerne på grunn av stressrelaterte ting. Dette hjelper vi til med å finne ut av, sier Neumann.
– Så ønsker vi å formidle at det til slutt kommer til å si stopp dersom man ikke tar hensyn til hvordan man har det, tilføyer Smogeli som samtidig skryter av Silje Gjethammer:
– Å være reflektert rundt sin egen situasjon, er veldig bra! Det er flott å være pliktoppfyllende og sette høye krav til seg selv, men en bør også lære seg at en skal ta de pausene en har behov for, understreker hun.
De to fysioterapeutene håper at prosjektet blir et foregangsprosjekt som kommuner og skoler over hele landet kan høste erfaring av.
Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsen og varer foreløpig ut skoleåret 2022-2023.
Andreas G. Hesselberg
andreas@nyttiuka.no