Lesernes marked

Vil ha Ålesund ut av Møreaksen

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) har ikke gitt opp kampen han kjører mot Møreaksen. Nå vil han ha Ålesund kommune til å frasi seg sin rolle som deleier av Møreaksen AS. (Arkivfoto)

 

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) vil, i kjølvannet av valgresultatet, legge fram en interpellasjon i kommunestyre-møtet denne uka: Formålet er at Ålesund kommune skroter sitt eierskap i selskapet Møreaksen AS.

Knutsen mener det er flere faktorer som gjør at kommunen bør trekke seg ut av selskapet:
– Vi bør fristille oss fra det som valgresultatet viser at vi ikke har støtte for i befolkninga. Og en må tenke på hva som skjer i det totale samferdselsbildet: Den største problemstrekninga, Veibust-Breivika til én milliard, tas ut av Nasjonal Transportplan (NTP), mens Møreaksen beholdes, med stipulert pris til nærmere 30 milliarder, påpeker han.

– Det sterkeste argumentet mot Høyre
Høyres tilbakegang på 7,5 prosent i Møre og Romsdal, må for en stor del tilskrives innbyggernes motstand mot Møreaksen, mener etter sigende flere politikere fra fylket. Blant dem er Frank Sve (FrP), som i et debattinnlegg nylig skrev at innbyggerne nå har gitt klar beskjed og at spesielt Høyre fikk svi for det han tolker som ei klar tilbakemelding om Møreaksen.
– Hvor mye var Høyres tilbakegang tufta på motstanden mot Møreaksen, Knutsen?
– Mer enn de fleste mener. Det framstår for meg som at det var to store problemer i Høyres valgkamp lokalt: Møreaksen og at de to øverste på lista var fra Smøla og Midsund. 55 prosent av velgerne i fylket bor tross alt på Sunnmøre, og Høyre har sitt tradisjonelle tyngdepunkt her. Dermed ble nok Møreaksen det sterkeste argumentet mot Høyre, og jeg antar at mange tidligere Høyre-velgere kan ha stemt FrP fordi Frank Sve har vært så klar på dette.
– Er ikke løpet kjørt når det gjelder Møreaksen?
– Nei, for det er ikke bevilga midler til den ennå. Den er lagt inn i NTP, men det er ikke flertall for dette punktet på Stortinget. Det er så mye anna å bruke mye penger på enn Møreaksen, svarer Knutsen.

Feil politiske signaler
Trass i valgresultatet, er kommunestyrets sammensetning lik i to år til.
– Hva gjør at du tror og håper på at kommunestyret nå vil trekke seg ut av Møreaksen AS?
– Det er et betimelig spørsmål, men det å sitte på 15 prosent eierskap i et selskap for et prosjekt som bør ha lavere prioritet enn andre prosjekter for kommunen, er ikke bra. Det blir feil å gi politiske signaler om at Møreaksen er viktigst, så politikerne bør ikke være bundet av det Møreaksen AS driver med, svarer Knutsen.
Han er ikke videre imponert over Statens Vegvesen heller, og spør seg om det er riktig at ålesundere skal finansiere de delene av Møreaksen som ligger utafor egen kommune:
– I Vegvesenets vokabular går nå Møreaksen helt sør til Breivika, og de har sagt at det skal være bomstasjon på strekninga Breivika – Digerneset og en stasjon mellom Digerneset og Ørskogfjellet.

Vil bortprioritere Møreaksen og Romsdalsaksen
Videre peker Knutsen på at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk på ferga Vestnes – Molde er omtrent 2300, mens snittet i Blindheimstunnelen pluss Myrabakken i Ålesund har passert 30 000.
– Statens Vegvesen bør dermed se på hvor trafikken er størst og prioritere midler etter det, blant anna til Eksportveien til Dombås og problemområda rundt Vegsundet, framhever han.
– Så du vil heller ruste opp andre strekninger enn å få Møreaksen eller Romsdalsaksen?
– Ja, primært er det å foretrekke en forbedring av vei-strekningene mellom fergene. Dessuten er elektrifisert fergedrift å foretrekke framfor store kolonner med tungtransport gjennom nye tunneler.
– Er det ikke et gode, også for ålesundere og næringslivet på Sunnmøre, med fergefri tilgang til Molde?
– Jo, hvis vi hadde hatt en bunnløs pengekasse. Men når vi har de problema vi har internt i kommunen, samt har behov for opprusting av hele Eksportveien, blir det å prioritere Møreaksen helt feil, avslutter Hans Kjetil Knutsen.
For ordens skyld: Det er vara-ordfører Vebjørn Krogsæter som er Ålesund kommunes representant i styret til Møreaksen AS. Nytt i Uka kommer tilbake til denne saken i neste uke, med stemmer fra andre lokale kommunestyrerepresentanter.

Av Andreas G. Hesselberg