Lesernes marked

Vil bygge i Daaeskogen

Planor Bolig AS vil bygge tre boligblokker i skogen til venstre på bildet.

Planor Bolig AS ønsker å bygge blokker i Daaeskogen på Moa. Den aktuelle tomta ligger i skogen mellom Langelandsvegen og Daaevegen 11.

Arkitektene BBW AS og Planor Bolig AS har nylig varsla oppstart av reguleringsarbeid og jobber nå med reguleringsplanen.
– Vi jobber primært med eiendommen som har gårds- og bruksnummer 25/312, hvor det planlegges blokkbebyggelse, sier Bjarne Josefsen hos BBW.

Tre blokker

Planor Bolig vil foreløpig ikke si noe særlig om prosjektet, annet enn at de tenker seg et sted mellom 35-40 boliger fordelt på tre blokker med underliggende parkering.
– Vi viser til svar fra BBW og har ikke noe å tilføye ennå, men vi informerer gjerne når vi har kommet litt lenger, skriver prosjektleder Ståle Gjære i Planor Bolig i en e-post.

Området er av kommunen regulert til boligformål, sammen med et par andre tomter sør og øst for aktuell tomt.

Denne skissen fra oppstartmøtet med Ålesund kommune viser tiltenkt utnyttelse av tomta, inkludert lekeplass og friområde. (Kilde: Statens vegvesen)