Lesernes marked

Vi er og vi blir

Fredag kom nyheten om at Nytt i Uka, gjennom Sunnmørsposten sitt oppkjøp av avisa, har blitt en del av Polaris Media.

Og med nyheten om kjøpet kom naturlig nok også både spekulasjonene rundt situasjonen vår nå og om fremtiden vår. Vi setter umåtelig stor pris på det engasjementet som er rundt Nytt i Uka, men kan her og nå forsikre om at vi fortsatt har tenkt å være her. Lenge.
I over 36 år har Nytt i Uka vært en viktig del av det lokale mediemangfoldet, med gode lesertall og ikke minst historisk sett gode økonomiske resultat. Til tross for at avisen aldri har mottatt pressestøtte, men utelukkende har vært finansiert gjennom inntekter fra trofaste annonsekunder, har man gjennom disse årene lykkes med å bygge et solid selskap.

En verden i endring
Hele veien har de tidligere eierne våre hatt fokus på å tilpasse avisdriften til en verden i endring. Men særlig de siste årene, med en stadig økende digitalisering, har omstilling vært et enda mer sentralt tema. Mot slutten av 2019 ble lederstrukturen i selskapet besluttet endret, og stillingene som daglig leder og redaktør ble fra januar 2020 sammenslått, som en del av en mer omfattende prosess.
Omstillingsprosesser kan være både tidkrevende og kostbare, og det var selvsagt ikke spesielt gunstig å bli rammet av en pandemi midt opp i det hele. Likevel, og takket være våre mange gode annonsekunder og en fantastisk innsats fra hele staben på avishuset, kom vi oss gjennom 2020 fortsatt greit rustet for å møte de utfordringer som måtte komme.

Et voksent valg
Men å stå i en endringsprosess ville krevd et betydelig engasjement også fra styret og eiere i Nytt i Uka. Slikt krever en genuin motivasjon, og når Polaris Media og Sunnmørsposten kom på banen som et reelt alternativ, var det å selge avisa egentlig det eneste og et svært voksent valg å ta. Etter å ha stått i det i svært mange år, er det kanskje ikke mer enn rett og rimelig at man fortjener avløsning.

Gamle kjente
Det er heller ikke slik at vi blir overtatt av noen vi overhodet ikke kjenner fra før. Polaris har i mange år både trykket, og de siste årene distribuert, Nytt i Uka. Så dette er folk vi både har snakket med, truffet jevnlig og samarbeidet godt med gjennom mange år. Og til syvende og sist er det jo først og fremst folk det handler om.

Identitet og særpreg
Og nettopp der er vi ved kjernen i det hele. Nytt i Uka skal fortsatt lages av de samme folka og den samme redaksjonen. Og for oss vil det være helt essensielt å ivareta vår redaksjonelle integritet og avisa sitt særpreg, bygget rundt en sterk og tydelig identitet. Dette er selvsagt også våre nye eiere veldig klar over. Likevel må vi, som alle andre, ta inn over oss at vi er uløselig knyttet til det som skjer i resten av verden, og at omstilling mer eller mindre har blitt en del av hverdagen.
Å få inn en så stor og profesjonell eier som Polaris Media og Sunnmørsposten, vil tilføre oss både ressurser og kompetanse, og øke utviklingskraften vår både redaksjonelt og på markedssiden. Begge deler svært viktig for målet vårt videre: Å lage en enda bedre avis.

Kåre Stig Nøstdal
Redaktør