Lesernes marked

– Vanskelig å klare seg aleine

Både Helge Giskemo (f.v.), Oddbjørn Braute, Øystein Eide og Per Kåre Lukkedal har tidligere sittet i Ørskog kommunestyre i én til to perioder. De mener at løpet trolig er kjørt for Ørskog som selvstendig kommune.

På terrassen bak Systra Café på Sjøholt, sitter fire lokale eks-politikere som ikke tror på at det er noen vei tilbake til en selvstendig kommune.

Dog vil de gjerne drøfte om det i det hele tatt finnes reelle alternativer hvis Ørskog skulle gått ut av Ålesund.
– Man må ha et godt alternativ til hva som blir løsninga etterpå. Å gå ut helt separat, er bare døden, for man må bygge opp kommuneadministrasjonen igjen og ansette folk. Med rundt 2300 innbyggere, har ikke Ørskog sjans til å overleve som selvstendig kommune, mener Øystein Eide.

Økonomiske hensyn
Det å bli værende i Ålesund kommune for øyeblikket, er hovedsakelig et økonomisk anliggende, mener Eide.
– Men om Haram går ut, blir det noen færre tusen innbyggere å fordele kostnadene på, sier han.
Oddbjørn Braute skyter inn at det er for tidlig å gjøre noe nå:
– Skal vi tilbake til å stå aleine, med den gjelda vi hadde med oss inn i stor-kommunen, havner vi på Robek-lista med en gang. Derfor er det nok vanskelig å klare seg aleine, sier han.
Per Kåre Lukkedal mener Ørskog bør forbli en del av Ålesund.
– Jeg ser ikke noe galt i ålesundere, så jeg synes godt vi kan være sammen i en større enhet. Det ser jeg fornuften i, hvis det blir gjort på en skikkelig måte og hvis det er til det gode for innbyggere som bor her i Ørskog, sier han.

Vil leve med risikoen
Det er kommunevalg om to år, og Øystein Eide håper at distriktsrepresentasjonen i kommunestyret ikke blir utvanna på sikt.
– Heldigvis har partia i dag representanter på lista fra de forskjellige delene av kommunen. En kan ikke ha 77 ålesundere og null fra distrikta. Det blir et helvete på jord, ler han, men blir fort alvorlig igjen:
– Jeg er nok litt bekymra for at representasjonen vi får ved forsterka innflytelse fra Ålesund, kan gi ålesunderne flertall i for mange saker.
– Er det en risiko du vil leve med?
– Ja, men hvis de for eksempel begynner å gjøre noe med legekontoret eller helse- og omsorgssenteret vårt, bryter helvete løs, svarer Eide.

Frir gjerne til Haram, Skodje og Vestnes
Gjennomgangstonen blant eks-politikerne er at det foreløpig ikke finnes gode alternativer til det å stå sammen med Ålesund.
– Det er ingen som har sagt noe særlig om konsekvensene av at vi skal løsrive oss, så jeg har ikke noe tro på det, reflekterer Helge Giskemo.
Om Haram går ut av Ålesund, blir imidlertid utgangspunktet et helt anna, ifølge Øystein Eide.
– Da må vi se nærmere på en konstellasjon med Haram, Skodje, Vestnes og Ørskog. Da kunne vi fått en levedyktig kommune, med en klar motpol til Ålesund, avslutter han.

Anne-Sofie Aarset (t.v.) og Eva Svingeseth tar gjerne en prat om kommunesammenslåinga over en kopp kaffe.

– Tungrodd system

Anne-Sofie Aarset og Eva Svingeseth mener at alt har blitt mer tungvint etter kommunesammenslåinga. De føler sterkere tilhørighet til Skodje, Vestnes og Fjord enn til Ålesund.

– Det har ikke så mye hensikt å gjøre seg opp ei mening om underskriftskampanjen for å få til ei folkeavstemning i Ørskog, for de tråkker jo bare over huet vårt, sier Anne-Sofie Aarset over en kopp kaffe på Systra Café på Sjøholt.
Hun mener den nye storkommunen har blitt alt for stor:
– Det har blitt et tungrodd system! Tidligere var det så enkelt å bare gå ned på rådhuset her for å snakke med noen, men nå må vi enten ringe til Ålesund eller kjøre mange mil for å besøke rådhuset.
– Bare det å skulle låne samfunnshuset eller idrettshallen, medfører at man må sende søknad til kommunen. Alt blir så tungvint. Tidligere var det jo bare å stikke innom for å låne nøkkelen, tilføyer Eva Svingeseth.

Følte seg overkjørt
Ingen av damene er kategorisk motstandere av sammenslåing i enhver form, men de mener at Ørskog, Skodje, Fjord og Vestnes hører tettere sammen på alle vis.
– Jeg stemte opprinnelig for å gå inn i Fjord kommune, og det føltes veldig feil å bli overkjørt når de fleste ønska å gå inn i Fjord, sier Svingeseth.
– Vil ei ny folkeavstemning kunne gjøre noe med det?
– Nå tror vi ikke at sammenslåinga er
reverserbar, og det er nok også åpenbart at vi ikke kan stå helt aleine, er begge damene enige om og reflekterer litt rundt kommuneøkonomi.
Det å være i utkanten av storkommunen, gjør Ørskog og bygdene ekstra sårbare, ifølge damene. De vektlegger viktigheten av å ha lokale folk representert i kommunestyret.
– Ja, vi må ha noen som snakker vår sak, sier Aarset.
– Nå har vi mista NAV-kontor, politi og offentlig distriktstannklinikk, så vi håper at vi får beholde legekontor, omsorgssenter og andre viktige funksjoner, konkluderer de.

Janet Roelofs (Sp) tar gjerne den politiske praten med lokalbefolkninga i sin butikk og café Stolt Mat på Sjøholt.

Ønsker en robust landkommune

Janet Roelofs (Sp) sitter i Ålesund kommunestyre og driver bedriften Stolt Mat på Sjøholt. Hun ønsker Ørskog ut av Ålesund, blant anna fordi hun er litt bekymra for den politiske rekrutteringa.

– Det er viktig å få fram hva folk vil og ta hensyn til det gjennom folkeavstemning. Når Ørskog er sammenslått med Ålesund, blir det for mye avstand mellom inn-byggerne og kommunen, sier hun.

Dårligere tilgjengelighet
Roelofs påpeker at storkommunen har blitt et tungt og tidkrevende apparat.
– Når folk sender inn spørsmål eller søknader nå, så tar det lang tid å få svar. Og de som har ansvaret for forskjellige kommunalområder, sitter ikke lenger tilgjengelig for folk her på bygda. For meg er det viktig at tjenestene skal være nær folk, der folk bor, sier hun.
Ørskog aleine, kan dog bli en for liten kommune, presiserer hun og tilføyer:
– Hadde vi vært en litt større land-kommune, med Skodje, Ørskog, Fjord og Vestnes, kunne vi opprettholdt den gode relasjonen vi har på forskjellige felt. Dette var ting som ble endra radikalt etter sammenslåinga med Ålesund.

– Vanskeligere å rekruttere
– Hva tenker du om de ulike kommune-delenes representasjon i kommunestyret ved neste kommunevalg?
– Jeg tror det kan bli vanskeligere å rekruttere folk herfra til å stå på liste til valget. Det er nok lettere hvis man har mindre kommuner, mer oversiktlige forhold og ikke et så tungt kommunalt apparat. Derfor må partia og de som sitter i kommunestyret i dag jobbe mye hardere for å få folk i utkantstrøka til å stille på liste. Det fine for meg, med å være lokal representant i kommunestyret, er at folk gjerne kommer innom butikken for å snakke om politikk, svarer hun.
Kommunedirektøren antyda nylig innsparinger i Ålesund kommune på rundt 255 millioner kroner i budsjettet for 2022.
– Hvilken påvirkning får innstramminger på Ørskog?
– Jeg frykter at Ørskog skal bli ramma
av omstruktureringer, som ellers i stor-kommunen. Det er et tungt ansvar å bære, og det er ikke kjekt å være politiker i slike situasjoner, avslutter Janet Roelofs.

Jo Even Tomren er én av initiativtakerne bak underskriftskampanjen «Ørskog ut av Ålesund?» (Foto: Privat)

Vil ha folkeavstemning

Innbyggerinitiativet «Ørskog ut av Ålesund?» har per dags dato samla i overkant av 300 underskrifter fra folk som vil ha ei ny folkeavstemning.

Det er meninga at det skal være et helt åpent og demokratisk spørsmål, ifølge Jo Even Tomren, som sitter i arbeidsgruppa for underskriftskampanjen.
– Vi vil vektlegge at arbeidsgruppa er upolitisk. Det er ingen spesifikk politikk i dette, og vi tar heller ikke stilling til veien videre eller det faktiske spørsmålet. Dette er et frivillig initiativ der hensikten er at innbyggere i gamle Ørskog får si sin mening rundt om de vil ut av Ålesund eller ei, understreker han.

Mange følte seg ikke hørt
Bakgrunnen for initiativet er at mange følte at meninga ikke telte i forrige runde, ifølge Tomren. Han peker på at den forrige
folkeavstemninga ga et overveldende nei til Ålesund.
– Er løpet kjørt for Ørskog som selvstendig kommune?
– Personlig mener jeg at Ørskog trolig ikke kan stå helt aleine, men det er en demokratisk og viktig jobb at innbyggerne får si hva de mener.
– Ser du for deg andre koalisjoner?
– Ja, for hvis Haram går ut av Ålesund, vil også Ørskog tape på dette. Haram er en støttespiller. Med andre koalisjoner kan Ørskog få mer mulighet til å bygge seg opp med infrastrukturen som det er satsa på de siste åra. Svært mange i Ørskog vil ha et slikt alternativ, med for eksempel Fjord, Vestnes og Skodje, erfarer Tomren.
Underskriftskampanjen i Ørskog pågår ut oktober.

 

Av Andreas G. Hesselberg