Lesernes marked

– Utvikler toleranse og inkludering

I visningsrommet «Mottaket», som ligger ved siden av kunstnerfellesskapet Aggregat, får kunstnere fra hele landet booke seg inn og utfolde seg med aktivitet og utstillinger. Per i dag er det billedkunstner Ivan Dujmusic som har utstilt sitt verk her. – Her får også skoleelevene fra Aspøy skole utfolde seg, sier koordinator for Verksted Da Vinci, Trine Smoor Isaksen.

 

Koordinator for Verksted Da Vinci ved kunstner-fellesskapet Aggregat i Ålesund, Trine Smoor Isaksen, gleder seg over at skoleelever skal få fråtse i ulike kunst-
former framover. Dette kan styrke deres felles identitet, tror hun.

Leder i Aggregat kunstnerfellesskap, Karin Augusta Nogva, gleder seg til å ha workshops for skoleelevene. Kanskje får de prøve seg på papirkunst!

I første omgang er det femte klasse ved Aspøy skole som skal få prøve seg på ulike workshops, som et pilotprosjekt.
– Vi håper at dette er et opp-legg som kan utvikles og utvides til Da Vinci-prosjekter flere steder, sier Smoor Isaksen.

Unik kunstnerklynge
Det å ha ei klynge med profe-sjonelle kunstnere tilgjengelig for de unge, framhever hun som noe helt unikt.
– Skolen er en nøkkelarena for kunst- og kulturopplevelser. Elevene har ulike forutsetninger, ulik sosioøkonomisk bakgrunn og ulike utfordringer. Kultur og kunst som en felles opplevelse, her på Aggregat, kan være med på å viske ut forskjellene, styrke samholdet og identiteten samt utvikle demokratiske verdier som toleranse og inkludering. En slik deltakelse kan gi en følelse av å være en del av noe større enn seg selv, reflekterer hun.

I lokalene til Aggregat kan elevene også prøve seg på ulike trykketeknikker.

Tenke utafor boksen
Blant anna skal elevene få prøve seg på billedkunst, herunder maling, grafiske uttrykk og mer moderne elementer som stop motion-film.
– Det fine er at dette kan utløse et kreativt og løsnings-
orientert tankesett hos de unge. Dette går hånd i hånd med temaene kritisk tenkning, reflek-sjon og kreativitet i læreplanen, sier Smoor Isaksen og tilføyer:
– Dessuten trenger nærings-livet at framtidige arbeidstakere er kreative og løsningsorienterte. Det å kunne tenke utafor boksen, er nok et stort behov.

Havet som tema
Smoor Isaksen håper at pilotprosjektet gir så gode resultater at det blir en fast del av skolehverdagen til flere. Det første temaet i høst blir havet, der elevene sammen med kunstner Anniken J. Hessen får utforske og lage vakre kunstuttrykk av det som i utgangspunktet ikke er så vakkert: Plastbiter som er funnet i strandkanten.
Det er Ålesund kommune, i samarbeid med Aggregat, som står bak prosjektet. Det varer i første omgang ut 2022 og er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre.

Andreas G. Hesselberg