Lesernes marked

Utvikler bølgesimulering

Johan Kulin har bosatt seg i Norge og Ålesund for å utvikle avansert bølgesimulering. (Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune/privat)

Doktorgradsstipendiat Johan Kulin flytta fra Sverige til Ålesund for å utvikle avansert bølgesimulering.

Arbeidet skal ifølge Møre og Romsdal fylkeskommune bidra til at passasjerbåten mellom Ålesund og Langevåg kan krysse fjorden uten mannskap.
Doktorgradsarbeidet ved NTNU tok til høsten 2020 og skal blant anna avdekke sikkerhetsmessige aspekter ved ulike vær- og bølgeforhold.

Prognoser og seilingsmønster
Det skal utvikles presise bølgesimuleringer og prognoser som kan forutsi bølgeforholda og gi sikker operasjon av selvkjørende passasjerbåter. Informasjonen vil gi grunnlag for å velge et optimalt seilingsmønster for overfarten og kjennskap til forholda ved å legge til kai. Mye av informasjonen, blant anna værdata, hentes inn fra måleutstyr som plasseres på strategiske steder ved Ålesund, Borgundfjorden og Langevåg.
– Dette var et prosjekt som låt veldig spennende, innovativt og moderne! Det går rett inn i det som jeg synes er veldig interessant med nytenkning, modellering og simulering, sier Johan Kulin som er utdanna sivilingeniør i maskinteknikk fra Linköping Universitet i Sverige.

– Sikkerheten viktigst
Arbeidet består også i å sette seg inn i hvor langt forskninga har kommet per dags dato samt finne ut av modeller som allerede eksisterer og hvordan man kan videreutvikle disse.
– Hvor realistisk tror du det er å få til passasjerbåttrafikk uten mannskap på strekninga Ålesund – Langevåg?
– Store deler av teknikken finnes allerede, og utviklinga går fort. Det er imidlertid mange sikkerhetsfaktorer som må på plass for at det skal fungere, deriblant vær- og bølgesimulering. Sikkerheten er det viktigste hvis kjøretøy som båter eller biler skal operere ubemannet, svarer svensken.

Friluftsmennesker
Den blivende doktoranden var tidligere utvekslingsstudent i Ålesund. Det smakte såpass godt at han og samboeren flytta til Norge høsten 2020 da han søkte på doktorgradstjenesten og fikk jobben.
– Vi liker Ålesund veldig godt! Vi er fjellmennesker og elsker toppturer på ski og anna friluftsliv, så det passa veldig bra, sier Johan Kulin.
Prosjektet er en del av «Smartere transport», leda av fylkeskommunen, som hovedsakelig går ut på å utrede muligheter for å avlaste veinettet ved bruk av selvkjørende passasjerbåter. NTNU, SINTEF og kommunene Ålesund og Kristiansund er også partnere i prosjektet.

Andreas G. Hesselberg
andreas@nyttiuka.no