Lesernes marked

Ungt miljøengasjement

Meta Eline Ipsen Sande er leder, Emil Laboureau-Grande er styremedlem og og Luna Kretschmer er nestleder for det nystifta lokallaget av Natur & Ungdom.

Natur & Ungdom har fått lokallag i Ålesund. De vil blant anna ha rimeligere kollektivtransport og bedre tilrettelegging for syklistene.

Nå har også Ålesund fått et aktivt lokallag av Natur & Ungdom. Det har nemlig stort sett mangla her i byen. For noen uker siden ble det holdt oppstartsmøte med rundt 20 frammøtte ungdommer, som alle meldte seg inn. De to 17-åringene Meta Eline Ipsen Sande og Luna Kretschmer ble valgt til leder og nestleder.
– Det var på tide Ålesund fikk et lokal-lag igjen. Jeg har vært medlem lenge, men har ikke vært aktiv, fordi det ikke har vært noe lokallag, sier Meta.

Ville være aktive
Om bakgrunnen for det nystarta lokal-laget forteller hun at hun og Luna en dag snakka om organisasjoner som de var medlemmer i. Det endte med at også Luna meldte seg inn i N&U, og at de bestemte seg for at de ville være aktive, ikke bare passive medlemmer.
– Det er vanskelig for den enkelte å få gjennomslag for meningene sine alene. Da trenger man en organisasjon, poengterer Luna.

Det store i det små
Meta forteller at hun synes det er frustrerende å bry seg om klimaet, men ikke bli hørt. Da hun var med på skolestreiken i 2019, følte hun at hun endelig gjorde noe.
–I Natur & Ungdom har vi et prinsipp om at det er alle de små, lokale problema som til sammen utgjør det store problemet, sier hun.
Luna utdyper:
– Vi her lokalt kan ikke løse olje-problemet, men vi KAN løse mange lokale problemer som er knytta til det.

– For dyr kollektivtrafikk
De nevner blant anna at kollektivtilbudet her i fylket er altfor dyrt, så det må bli rimeligere. Bedre sykkelveier er også viktig:
– I Ålesund setter de bare opp sykkelskilt på fortauene! Det holder ikke, slår de fast.

Klimaplan
Det aller første de nå har gitt seg i kast med, er en høringsuttalelse til PAKT, Ålesund kommunes plan for areal, klima og transport.
– Vi har satt ned ei lita gruppe som skal komme med innspill om ting vi er misfornøyde med og som mangler, men vil også kommentere det som vi synes er bra. Vi er opptatt av at vi skal være til hjelp, sier Luna.
Men Natur & Ungdom i Ålesund er selvsagt ikke bare for dem som interesserer seg for tørt (men viktig) planarbeid:
– Det er viktig at vi har med oss ungdommer som har ulike evner og interesser,
og som kan ha ulike roller. Vi trenger for eksempel folk til å ta seg av sosiale medier, lage plakater, spre informasjon og organisere ulike aktiviteter. Dessuten er det viktig for oss at vi har det sosialt og kjekt sammen, sier Meta og Luna.

Av Kenneth Kamp