Lesernes marked

Torsdag 3. mars 2022

For de fleste av oss: en dag uten noen særlig betydning. For mange i Haram: en dato som vil skrive seg inn i historiebøkene med store bokstaver.

Torsdag skal det avholdes en rådgivende folkeavstemning i gamle Haram kommune. Der skal innbyggerne få si sin mening om Haram fortsatt skal være en del av Ålesund, eller om de ønsker å gå videre som egen kommune. 17. mars skal saken behandles av kommunestyret i Ålesund, og da har politikerne lovet å lytte til rådet fra folket.

Historikk
I en folkeavstemning i Haram i 2016 var mindre enn 20 prosent av innbyggerne i kommunen positive til en sammenslåing med Ålesund, riktignok med en noe laber valgoppslutning. Jeg har tidligere jobbet i Haram og kjenner derfor mange som bor der inne. Helt siden sammenslåingen ble vedtatt, har mange av innbyggerne opplevd dette som et angrep på lokaldemokratiet. Slett ikke så underlig med tanke på resultatet av folkeavstemningen i 2016. Det ble heller ikke noe særlig roligere etter at sammenslåingen var et faktum, snarere tvert imot. Sett fra utsiden hadde det ulmet lenge på grasrota før «Haram ut av Ålesund» så dagens lys. Etter hvert gikk det over fra ulmebrann til full fyr i teltet.

Følelser
Jeg stiller meg noe undrende til påstanden fra noen av dem som nå har organisert seg og mobiliserer for å bli i Ålesund. Det har i det siste kommet stadige påstander om at motstanden kun kommer fra et lite antall godt voksne og bemidlede mennesker. Folk som bare er opptatt av å verne om egeninteresser, ispedd en god porsjon nostalgi. Dette stemmer slett ikke med slik jeg har opplevd det. Dette handler om mange, også unge mennesker, som brenner for sitt lokalsamfunn og føler seg fremmedgjorte i Ålesund, i tillegg til at man opplever at tjenestetilbudet har blitt dårligere. Jeg har tidligere hevdet dette her i avisa og er fortsatt av samme oppfatning: Mye av motstanden i Haram kunne vært unngått om man i sammenslåingsprosessen hadde tatt folks identitetsfølelse mer på alvor.

BDO-rapport
Tidligere i år ble det utarbeidet en konsekvensrapport fra konsulentselskapet BDO, hvor resultatene også ble distribuert til alle husstander i Ålesund. Det er ingen overdrivelse å hevde at mange mener konklusjonene i denne rapporten ikke holder vann. Så det beste er nok å skaffe seg en best mulig oversikt selv, for å kunne gjøre seg opp en selvstendig mening, kvalitetssikre følelsene i hjertet og magen gjennom hodet, og stemme på torsdag.

Si din mening
Dersom man skulle ende opp med et resultat der befolkningen er delt på midten, blir dette krevende. Enda mer krevende blir det om oppslutninga i folkeavstemninga blir lav. Da kan man fort havne i en situasjon tilsvarende det man så i Innlandet for bare noen dager siden, med et råd fra folket som egentlig la alt i politikernes hender. Derfor er det viktigste nå at man klarer å mobilisere på begge sider, slik at rådet fra folket gir et riktig bilde av hva folk i gamle Haram egentlig mener. Det er svært viktig for en demokratisk og riktig beslutning i kommunestyret den 17. mars.

Kåre Stig Nøstdal,
redaktør