Lesernes marked

Storsatsing for Byggtorget Digernes

Den nye giganthallen til Byggtorget Digernes. I den nærmeste enden blir det ny og større butikk i første etasje og møte- og utstillingslokaler – «en arena for hele byggebransjen på Sunnmøre» – i andre, hver på 750 kvadratmeter. Resten av hallen, 1500 kvadratmeter, blir isolert lager.

750 kvadratmeter butikk, like mye møte- og utstillingslokaler og 1500 kvadratmeter lager inngår i den storstilte nysatsinga til Byggtorget Digernes.

 

Daglig leder Jan-Arne Finnøy i det som fra høsten av blir den nye butikken til Byggtorget Digernes.

På nyutfylt grunn i sjøen er det satt opp en hall på 90 x 25 meter. 30 av lengdemetrene skal deles i to etasjer og bli ny butikk på grunnplanet og topp moderne møtelokaler med panoramautsikt. Resten skal bli isolert lager.
– Alt som er i butikken vår i dag, skal ned i den nye. Da blir det også plass til en betydelig utvidelse av sortimentet, forteller Jan-Arne Finnøy, som er daglig leder for Byggtorget Digernes.

Lang historie
Finnøy har vært i bedriften siden 2006, da den fremdeles het Alf Valde, med historie tilbake til 1930-tallet. I 2012 ble virksomheten kjøpt opp av Mestergruppen. De første åra etterpå var de en del av kjeden Byggeriet, men de fem siste åra har de tilhørt Byggtorget.
– I tillegg til byggevarekjedene Byggeriet, Byggtorget og XL Bygg, eier Mestergruppen også blant anna ferdighuskjedene Mesterhus, Systemhus, Saltdalshytta og Blinkhus, opplyser Finnøy.

Med den nye hallen vil Byggtorget Digernes disponere hele 7 500 kvadratmeter under tak. I tillegg blir det opparbeida ny laste- og losseplass for storbiler på «baksida» av den nye hallen, ved lagerinngangen. I dag foregår dette rett utafor butikken.

Egne sjåfører og biler
Byggtorget Digernes har spesialisert seg på proffmarkedet, men leverer selvsagt også til privatmarkedet. De har i dag 18 fulltidsansatte, inkludert tre egne sjåfører.
– Det er nok ikke mange i bransjen som har egne sjåfører og lastebiler lenger. Økonomene hevder at det ikke lønner seg, og at det er bedre å leie inn sjåfører og biler. Men mitt eget regnestykke viser at det ER lønnsomt – så lenge bilene er i bruk det aller meste av tida, og det er bilene våre. Dessuten gir det oss en god del muligheter som vi ikke hadde hatt, dersom vi hadde måttet leie, forteller Finnøy.

– Rask respons
Til tross for at de har gått fra å ligge mutters aleine på Digernes til å få konkurranse fra et par storaktører et steinkast unna i næringsparken, har de klart seg godt, og Finnøy er slett ikke bekymra for framtida:
– For oss handler det særlig om å være dyktig på levering av byggevarer på byggeplassen. Vi har rask respons, med dyktige folk som måler opp, pakker, emballerer, merker, kjører ut og leverer, sier han.

Alt varer er i den gamle butikken i dag, skal flyttes ned i den nye. Her skal det i stedet komme kjøkken, bad og garderobe fra danske JKE. På bildet: Butikkmedarbeider Tove Berg og daglig leder Jan-Arne Finnøy.

Mesterarena
På toppen av den nye, store butikken skal det altså bli møte- og utstillingslokaler – og Finnøy røper at ambisjonene er store:
– Vi ønsker å skape et treffpunkt eller arena for hele byggevarebransjen på Sunnmøre – en Mesterarena, der både produsenter, utbyggere, arkitekter og rådgivende ingeniører kan møtes!
På lagersida av hallen skal det lages til ny laste- og losseplass for storbiler. Det vil gjøre lastinga og lossinga både tryggere og mer effektivt enn slik det er i dag, da dette skjer rett utafor butikken.

Dansk nyhet
En annen nyhet som vil få plass i den gamle butikken når den tømmes, er kjøkken, bad og garderobe fra danske JKE.
– Vi førte kjøkken, bad og garderobe for mange år siden. Nå får vi det altså tilbake, sier Jan-Arne Finnøy fornøyd.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no