Lesernes marked

Store planer for storhallen

Aktørene bak planene om et tilbygg (med klatresenter) på Sparebanken Møre Arena, fv.: Jon Ketil Gjørtz (styreleder for Ålesund Storhall AS), Ola Roalkvam (styreleder for Klatreklubben Ålesund), Ronny Stokke (klubbdirektør i AaFK), Synnøve Rogne (prosjektleder for utbygginga av Sparebanken Møre Arena) og Marius Erstad (daglig leder og gründer av Buldrehallen AS).

Går det som de ulike aktørene ønsker, blir det både tilbygg på nordsida av storhallen og parkeringshus øst for stadion.

8. mai er det 24 år siden åpninga av Sunnmørshallen, det som seinere har fått sponsornavnet Sparebanken Møre Arena. Dette var en del av en hel liten revolusjon på idretts- og kulturfronten i Ålesund.
– I 1998 var Ålesund kommune 150 år. Det ble markert med åpning av både Sunnmørshallen, Atlanterhavsparken, Parken kulturhus og Blindheimshallen samme år. Tenk hvor lite som da fantes i byen før dette: Vi hadde ikke stort mer enn Fagerlihallen – en halv hall! – pluss Kråmyra og Aksla stadion, minnes Jon Ketil Gjørtz, som er styreleder for Sunnmøre Storhall AS.

Volumskisse av det planlagte tilbygget til Sparebanken Møre Arena.

Blandingsbruk
Storhallen skulle fylles av aktiviteter som fotball, håndball, friidrett og klatring, i tillegg til messer, konferanser og andre næringsaktiviteter. Denne blandingsbruken var vesentlig for å lykkes – i tillegg til at hallen ble lagt sentrumsnært, poengterer Gjørtz.
I dag har håndballen og friidretten funnet andre steder å gjøre av seg, men fotballspillere og klatrere blir det bare flere og flere av. I tillegg blir det stadig flere ulike typer arrangement, som for eksempel store konserter. Den økende bruken av hallen, parallelt med at klatreklubben i dag har ti ganger så mange aktive medlemmer som for 24 år siden – den gang var de 50, nå er de 500 – gjør at hallen har fått behov for å utvide.
Selvstendig tilbygg
Den første tanken var rett og slett å forlenge hallen på nordsida, men etter hvert kom man fram til at det ville være en bedre løsning med et selvstendig tilbygg. Her skal det blant anna settes opp en helt ny, og enda større klatrevegg.
– I dag har vi stadig problemer med at folk beveger seg innenfor sikkerhetsområdet til klatrerne. Dessuten kan ikke klatreklubben være her når vi har konserter, messer og andre større arrangementer. Med et selvstendig tilbygg vil vi løse disse problemene, og klatreklubben kan få tilgang til klatreveggen hele døgnet, opplyser Synnøve Rogne, som er prosjektleder for utbygginga av Sparebanken Møre Arena.

Slik er planen at parkeringshuset på østsida av Color Line Stadion skal se ut.

Klatresenter
Planen er å etablere et ordentlig klatresenter der Buldrehallen AS skal stå for drifta. Da vil klatreklubben samtidig få frigjort dugnadskreftene sine til andre ting, som for eksempel å gi et opplæringstilbud til klatrelystne barn og unge.
Det skal også etableres et treningssenter i tilbygget, og dette skal kunne brukes både av klatreklubben, AaFK og andre. Flere aktiviteter og aktører skal det også bli plass til.
Dagens klatrevegg har for øvrig vært i hallen helt fra åpninga. Den gangen var det Norges høyeste klatrevegg, og klatreklubben har vært svært fornøyd med den:
– Den gangen var det en svært moderne vegg, men klatringa har utviklinga seg mye på 24 år, og nå begynner den å bli umoderne. Selve veggkonstruksjonen er ellers svært solid bygget, men de platene som vi holder i, begynner å bli slitt, og må eventuelt byttes snart. Det ville nok ha blitt en millionutgift, så da er det bedre å bygge en ny vegg som er tilpassa dagens klatring, sier Ola Roalkvam, som er styreleder i Klatreklubben Ålesund.

Kommunen skal fortsatt eie
Tanken er ellers at Ålesund kommune skal fortsette å stå som eiere av hele hallen, inkludert nybygget, mens Ålesund Storhall AS skal drive den.
– Slik vi har drevet til nå, har ikke kommunen hatt noen utgifter – kanskje med unntak av litt brøyting – og slik skal det bli i fortsettelsen også, påpeker styrelederen.

Parkeringshus og betalingsparkering
Men planene for området stopper ikke der: Et parkeringshus på østsida av Color Line Stadion – med parkanlegg/kvartalslekeplass på taket – er allerede regulert og prosjektert. Men skal dette kunne realiseres, må man starte med betaling på parkeringsplassene utenfor hallen og stadion. Torsdag avgjør bystyret om dette kan innføres.
– Dette handler om muligheten for utvikling på hele Volsdalsneset. På vårt eget område og på parkeringsplasser i naboområdet, har vi i dag bare 40 prosent av kapasiteten som vi hadde i 1998. Samtidig er aktiviteten her bare økende. Derfor er vi nødt til å få på plass et parkeringshus, og skal det fungere, er vi nødt til å innføre betaling også på uteparkeringa, poengterer Jon Ketil Gjørtz.
I dag er det en økende andel av bilene utenfor hallen som tilhører folk som parkerer der og spaserer til jobb i byen. Tanken er at noen av disse, og også andre, vil kjøpe plasser i parkeringshuset og bruke det til innfartsparkering og dermed avlaste sentrum for biltrafikk. I tillegg ser man for seg at noen av dem som bor i området og bare har én parkeringsplass, kan tenke seg å bruke parkeringshuset til bil nummer to.
Det vil bli innført et system med differensiert prising for ulike typer brukere og på ulike tider av døgnet, slik at ingen av dem som benytter tilbudene på Volsdalsneset skal belastes med utgifter som de opplever som urimelige.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no