Lesernes marked

Smått og stort om livets gjenvordigheter

Johan Grytten med sin nyeste bok, «det fineste dikt’e og utafor allfarveg ++».

Johan Grytten har gitt ut ny bok, hans sjuande.
– Den nye boka mi er skjemt og alvor om livets gjenvordigheter – som jeg liker å kalle det – skrevet på ålesundsk. Og så er det sikkert litt dårlig bokmål og litt dårlig nynorsk innimellom, forteller Johan Grytten muntert.
Det er både dikt og prosa av varierende lengde i boka. Noen av tekststykka har tidligere stått på trykk i Nytt i Uka og noen i Sunnmørsposten, mens andre igjen har aldri vært publisert før.