Lesernes marked

Smartere transport til trening

Håndballspillerne til SIF-Hessa skal være med på et pilotprosjekt med selskapet Niveros tjeneste Snarlig. Et utall foreldrekjøringer skal byttes ut med to 16-setere som vil frakte spillerne enkelt, effektivt – og ikke minst trygt og sikkert – til og fra trening. (Foto: Kenneth Kamp)

Håndballaga til SIF Hessa skal være med å teste ut en busstjeneste som skreddersys fra dag til dag, alt etter behovet som meldes inn.

For håndballspillerne til SIF Hessa er det en stor logistisk oppgave som må løses for at de skal komme seg på trening. Siden hallen i Skarbøvika bare er stor nok for de yngste spillerne, må alle fra elleve år og oppover fraktes til trening i Fagerliahallen eller på Ellingsøya. Sjølv om foreldrene organiserer samkjøring så godt de kan, blir det veldig mange biler på kryss og tvers av byen gjennom året:
– I 2019 regna vi ut at bare håndballgruppa hadde 5 000 passeringer over Hellebroa. Siden den gang har vi fått enda flere lag, så jeg tipper at vi nå er på 5 500 årlige passeringer, sier Line Trones Seter, som er daglig leder for SIF Hessa.
Siden treningstida kan starte så tidlig som klokka 16.30, blir det for mange foreldre også vanskelig – eller helt umulig – å rekke hjem fra jobb og få kjørt sine håpefulle til trening i tide.

Løsning fra Molde
Nå er det imidlertid en løsning i sikte som kan forenkle transporten til og fra trening betydelig, samtidig som man vil spare inn veldig mange kjørte kilometer. Da Seter ble oppmerksom på at det har pågått et pilotprosjekt i Molde med tilpassa busstransport til og fra fotballfritidsordninga til MFK, kontakta hun Nivero, selskapet som står bak og spurte om de ikke ville gjøre en pilot i Ålesund også. Det ville de gjerne.
Eirik Sandøy Aa i Nivero opplyser at selskapet ble starta for å bidra med kompetanse og teknologi til å utvikle samfunnsnyttige, miljøvennlige og bærekraftige konsepter. En idé som kom opp tidlig, var å se på hvordan man kan gjøre kollektivtransporten mer bærekraftig:
– I gjennomsnitt er bussene her i fylket bare 28 prosent fulle, og drosjene går uten passasjerer femti prosent av tida! Det er selvsagt veldig lite bærekraftig, så vi tenkte at det må jo være mulig å utnytte kapasiteten bedre enn i dag, sier Aa.

Fritidsaktivitetslogistikken
Videre forteller han at både han og kameraten, som sammen står bak Nivero, har tre barn hver, noe som fører til at de begge bruker mye tid på å kjøre til og fra aktiviteter.
– I dag er det slik at nitti prosent av foreldra kjører barna til aktiviteter når avstanden er over tre kilometer, opplyser han.
Sammen begynte de å se på muligheten for å utvikle en kollektiv transporttjeneste for fritidsaktiviteter som både utnytter setekapasiteten langt bedre enn vanlig kollektivtransport og samtidig kan tilpasses etterspørselen fra dag til dag.

Snarlig
Resultatet ble Snarlig, en transporttjeneste der foreldre fortløpende melder inn transportbehov til ulike trenings- og fritidsaktiviteter. Han forteller at Snarlig består av tre ulike apper: en app der foreldra registrerer barna som bruker, melder inn behovet for transport, har oversikt over hvor bussen og barna befinner seg og får bilde av og navn på sjåføren som kjører; en app for barna, der de kan se hvor bussen er og få vite når og hvor bussen henter dem; og en app for sjåføren.
– Sikkerhet og trygghet for barn og foreldre er det aller viktigste. Derfor blir det alltid sendt ut litt informasjon om sjåføren til foreldra, og når barna er framme, får foreldra automatisk melding. Dersom det er ett eller anna uforutsett som skjer, sender sjåføren også ut melding, forteller Aa.
Man kan kun bestille tur til aktiviteter/tidsrom som ligger inne i appen. I starten blir dette bare til treninger for håndballgruppa, men etter hvert er planen å utvide til flere aktiviteter. Det hele vil fungere slik at når bussene (eller 16-seterne) har sluppet av ei gruppe barn til ei trening, så tar de med seg ei anna gruppe tilbake igjen. Rutene vil ikke være faste, men hele tida tilpasses etter hvor barna skal hentes og leveres.
– Etter hvert, når vi skal legge inn mange aktiviteter, blir det hele ekstremt komplekst. Det løser vi ved at stordata fra alle turene analyseres gjennom maskinlæring, altså kunstig intelligens. På den måten kan selv et svært komplekst transportbehov forutses i stor grad, og transportkapasiteten kan utnyttes mest mulig effektivt, forklarer Eirik Sandøy Aa.

Enklere og mer sosialt
Line Trones Seter er svært entusiastisk for prosjektet:
– I tillegg til at dette vil gjøre logistikken mye enklere for foreldra, tror vi også at denne måten å reise fram og tilbake til trening på, vil bli veldig sosial og trivelig. Når det blir enklere å reise til og fra trening, håper vi også at ungdommene får lyst til å være med oss lenger og ikke blir så frista til å slutte, sier hun.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no