Lesernes marked

Skiltveileder lansert

I skiltveilederen står det: «Butikker og andre virksomheter i lokaler som vender mot gate kan sette opp fasadeskilt, som regel i feltet mellom første og annen etasje.» Ifølge kommunen er Marcelo i Rådstugata et forbilledlig eksempel. (Foto: Ålesund kommune)

Ålesund kommune har utarbeida en skiltveileder for Ålesund sentrum. Veilederen skal bidra til at det blir enklere å navigere i regelverket rundt butikkskilting og -fasader.

– Reklame er bra for byen, og butikker skaper liv i gatene, men hvis det ikke finnes noen begrensninger for størrelse, antall og plassering, risikerer vi å miste atmosfæren og kvalitetene som turister flokker til Ålesund for å oppleve, sier rådgiver for plan og bygg i Ålesund kommune, Jorunn Monrad.

Regler fra år 2000

Kommunens regelverk rundt dette har bakgrunn fra år 2000 og er senere revidert. Den nye skiltveilederen var imidlertid ferdig utarbeida først på tampen av fjoråret, da planutvalget vedtok å gi den ut.
– Vi har tatt en del ulovligheter i sentrum den siste tida. Ofte er grunnen at folk ikke vet om reglene. De er ikke så enkle å finne for butikkeiere og skiltdesignere. Vi ønsker å gjøre det enklere å finne informasjonen, og hensikten er å vise hvordan bestemmelsene skal anvendes og tolkes for ulike typer arkitektur, forklarer Monrad.

Teknologiutfordring

Hun peker på ny teknologi som utfordrende.
– Det har blitt enklere og billigere å tegne, bestille og lime opp foliereklame over hele vindusflater. Resultatet kan bli lukkede fasader med dekorasjoner som stjeler oppmerksomhet fra de flotte jugendhusene våre, sier Monrad.
Skiltveilederen ligger åpent tilgjengelig på Ålesund kommunes nettsider og inneholder eksempler på hvordan utforming kan gjøres og kart over områdene bestemmelsene gjelder. Veilederen kan også hentes på innbyggertorget i Ålesund rådhus.