Lesernes marked

Samhold og fellesskap i Parkgata

Erna Solberg hadde med seg ektemannen Sindre Finnes til åpningen av Fontenehuset i Parkgate 6, de tidligere lokalene til NRK Møre og Romsdal.

Med statsminister Erna Solberg på plass for å kaste glans over åpningen, kunne stiftelsen Fontenehuset fredag avsløre hvor det 21. fontenehuset i Norge skal holde hus.

Styret i Fontenehus Norge satte seg i 2013 et svært ambisiøst mål om å etablere 20 Fontenehus i Norge innen 2020. Med norske myndigheter på laget klarte de dette målet, og i 2021 åpner de altså det 21. fontenehuset i landet, i Ålesund.
– Fontenehus er en idé som opprinnelig kommer fra USA, og det første huset ble etablert i Norge for om lag 20 år siden, forteller Monica Molvær.
Molvær har, sammen med Eva-Britt Langva, siden 2018 jobbet for å få et Fontenehus til byen, men arbeidet stoppet opp i forbindelse med prosessene rundt kommunesammenslåingen. Men nå har det altså blitt en realitet.

Styret i stiftelsen som skal drive Fontenehuset i Ålesund (f.v.): Silje Voldsund Ødegaard, Thor Hansen, Knut Ivar Steinhovden og Monica Molvær (styreleder). (Arkivfoto)

– Dette er veldig stas, og jeg ønsker også å gi ros til Lisbeth Slyngstad, saksbehandler i Ålesund kommune. Hun har hele tiden brent for prosjektet og har vært en viktig bidragsyter til at dette nå er på plass, forteller Monica Molvær.
Fontenehuset i Ålesund skal etter planen åpne på nyåret, ha tre ansatte og rundt regnet 30 medlemmer.

Noen fakta om Fontenehus
Med arbeid som både mål og metode ledes folk ut av offerrolle, isolasjon og ensomhet – og inn i aktivitet og sosialt liv. På Fontenehusene er jobbstøtte konkret hjelp og oppfølging som gjør dialogen med Nav og andre instanser mer overkommelig. Fontenehusene i seg selv er også arbeidsplasser med en rekke varierte oppgaver som må gjøres. Her får man en god omstart på arbeidsliv. For andre er arbeidet på fontenehuset målet i seg selv. Da er arbeid metoden som utvikle evner til sosialt samspill og egen mestringsfølelse. Fontenehuset er et arbeidssted for alle som har eller har hatt psykiske utfordringer. Medlemmene kommer via venner, distriktspsykiatriske sentre, kommunens miljøtjeneste, sykehuset, Nav eller i Stavangers tilfelle Johannes læringssenter, som gir opplæring til nyankomne flyktninger og innvandrere i alle aldre. (Kilde: fontenehus.no)

Fra venstre Eva-Britt Langva, Monica Molvær, Erna Solberg, Martine Byrkjeland Mjelde, Torhild Stimo (daglig leder av Fontenehus Norge).

Et brukermøte
Under seansen i Parkgata fikk vi som var til stede høre Martine Byrkjeland Mjelde fortelle Erna Solberg historien sin om hva Fontenehuset i Ullensaker har betydd for henne. Etter 16 år i psykiatrien, med en tilværelse hun selv beskrev som «ikke noe liv», har Fontenehuset og folka der endelig gitt henne en grunn til å stå opp om morgenen. Hun fremstod nå som en som både hadde fått tilbake troen på sin egen verdi, og på at der finnes en fremtid med gode hverdager.
Erna Solberg lyttet interessert til historien hun hørte, og kunne videre fortelle at de også har folk som er i overgang til arbeid fra Fontenehuset, ansatt i departementet.
– Det er viktig å være klar over at dette er helt vanlige mennesker med utfordringer, som trenger kraft til å tro på seg selv for å komme tilbake til samfunnet, sa Solberg. Hun fremhevet videre viktigheten av at kommunene hadde en viktig rolle i etableringen av slike tilbud, men lovet videre at planen var at det skulle etableres tre nye Fontenehus i Norge i løpet av neste år.

Av Kåre Stig Nøstdal