Lesernes marked

Ruster opp på Ikornnes

 

(Luftfoto fra Norgeskart)

Sykkylven kommune er i gang med å utbedre Meieribakken og Ikornnesvegen forbi Ikornnes kirke. Dette på grunn av ulike utfordringer knytta til skoleskyss, avløp og dårlig vei, ifølge ordfører Odd Jostein Drotninghaug.

Bedring for myke trafikanter
– Dette er i hovedsak for å bedre tilkomsten til Sørestranda skole og det store boligområdet der. Prosjektet innbefatter blant annet busslommer, parkering, fortau og nye gatelys, sier Drotninghaug.
– Vi skal ordne opp i mye annen infrastruktur samtidig, som avløp og overflatevann, legger han til.
Sykkylven Energi er også med på prosjektet. Byggherre er Sykkylven kommune, og prosjektet har ei kostnadsramme på rundt 29 millioner kroner.