Lesernes marked

Roste Helt Med-satsinga

Stemninga var god da NAV Ålesund fikk ros fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) på Moa på mandag. Han erkjenner imidlertid at regjeringa ikke har kommet helt i mål med satsinga på å få flere med psykiske helseutfordringer i arbeid.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Moa på mandag for å høre mer om Helt Med-prosjektet, som handler om å få utviklingshemmede ut i arbeidslivet. Han er imponert over arbeidet NAV Ålesund har gjort.

NAV var nemlig først ute i Ålesund med å utlyse ei Helt Med-stilling. Statsråden er imponert over hvor framoverlent NAV har vært.
– Jeg vil gi dem ros for at de har oppretta stilling, lyst ut og ansatt en person i ei Helt Med-stilling. Det er så vidt jeg vet det første NAV-kontoret i Norge som gjør det, sier Røe Isaksen.

– Her på Moa er det allerede mange gode, inkluderende arbeidsgivere. Kanskje enda flere har lyst til å åpne dørene sine for utviklingshemmede, spør leder i NAV Ålesund, Ørjan Haram (t.v.), og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Får vise hva de kan
NAV har jobba mye med å få næringslivet i Ålesund til å åpne dørene sine. Det har de lykkes godt med, ifølge statsråden.
– Vi trenger at flere med utviklingshemming får vise hva de kan i arbeidslivet. Som samfunn mister vi verdifull arbeids-kraft, og det er mange som ønsker å bidra! Det unike med Helt Med, er den tilpassede oppfølginga de ansatte får, understreker han.
NAV-leder Ørjan Haram bekrefter at de har lykkes godt i Ålesund.
– Mange bedrifter har lyst til å være med! Det har vært overveldende respons, og nå ligger det an til at vi utlyser ni nye Helt Med-stillinger i seks ulike bedrifter, kan han avsløre.

Hva med psykisk helse?
Midler over statsbudsjettet til tiltak for utviklingshemmede er én sak, men Nytt i Uka spør også ministeren om hva Høyre vil gjøre for å utjevne de store forskjellene mellom kommunene når det gjelder tilgjengelig psykisk helsehjelp og det å oppfylle lovkravet om tilgjengelig psykologkompetanse.
– Dette henger vel også tett sammen med å få flere i arbeid?
– Ja, vi ønsker å ha et fast psykologtilbud i alle kommuner, og vi har hatt en sterk forebyggende satsing på skolehelsetjenesten med 500 ekstra stillinger til blant anna helsesykepleiere. Vi ønsker også å få en lavere terskel for å ta kontakt med skolehelsetjenesten, svarer ministeren og legger til:
– Det er viktig at ungdom i skolen får mer kunnskap om psykisk helse. Skolen skal ikke erstatte helsevesenet, men gi nyttig lærdom om temaet.

– Mye igjen å gjøre
– Hva vil du si til de som står i kø for behandling?
– Vi satser stort på psykisk helse, blant anna med å få opp antallet psykologer. Trenden har snudd, der psykisk helse tidligere ble nedprioritert. Men vi har mye igjen å gjøre, og vi har dette som en av de viktigste prioriteringene for å få folk ut i arbeidslivet, avslutter Torbjørn Røe Isaksen.
Første Helt Med-medarbeider i Ålesund begynte hos NAV denne uka, som service-vert.

Av Andreas G. Hesselberg