Lesernes marked

Rebusløp mot kloakk

Aksjonsgruppa mot avløpsrenseanlegg på Kvasneset (f.v.): Sigrun Limstrand, Marit Søvik, Eva Drønnen, Reidun Kvasnes, Elin Stamnes og Marit Bjørkavåg. (Foto: privat)

Rundt 200 mennesker møtte fram på Kvasneset på søndag for å gå rebusløp og markere motstand mot det planlagte avløpsrenseanlegget.
En av initiativtakerne til rebus-aksjonen, Marit Bjørkavåg, uttaler til Nytt i Uka at hun synes det var ekstra gledelig at så mange fra ålesundssida møtte fram. Hun frykter store luktproblemer fra anlegget, og at lukta vil spre seg over store deler av Vegsundet, Blindheim, Skåthaugen, Ramsvika og Flisneset. Selv bor hun nettopp på ålesundssida, på Skåtaberget.
– Lokaliseringa på Kvasneset er helt feil. Det er meningsløst å legge utslippet ut i en fjord når man har selve havet i nærheten, sier Bjørkavåg, som mener den beste løsninga er å ruste opp de renseanlegga vi har.

Tekst: Kenneth Kamp