Lesernes marked

Reagerer på stillas

En innringer reagerer på at et stillas har stått utenfor H Svindseth AS i Nedre Strandgate 11 i Ålesund i flere år, tilsynelatende uten å bli brukt. Vedkommende er redd for at deler skal falle ned på folk som beveger seg i gata under.
Steven Bendal, avdelingsingeniør i veg, anlegg og park i Ålesund kommune, kjenner godt til stillaset.
– Ja, dette vet vi om. Det har gått litt på kapasiteten vi har i kommunen for å ta tak i de tingene vi har på lista. Det ble gitt en sluttdato for hvor lenge stillaset kunne stå der, men stillaset har blitt stående etter det. Dette skal vi nå flytte lenger opp på prioriteringslista vår, lover Bendal.
Stillaset har ingen forbindelse med H Svindseth AS, som holder til i bygget. Nytt i Uka har forsøkt å komme i kontakt med gårdeier Europa Handel & Investments, dog uten å lykkes.