Nytt i Uka kommer ut hver onsdag i et opplag på omtrent 40 000 i Sula, Giske, Hareid, Sykkylven og storkommunen Ålesund. Den kommer også ut til poststedene Tomrefjord, Vestnes, Stordal og Liabygda.

Historien

Da konkursen i Sunnmøre Arbeideravis (SA) var et faktum i august 1985, var det en sorgfull og noe nedslått gjeng som satt sammen i redaksjonslokalene i Borgundfjordvegen. Men gjengen var vant til å takle utfordringer og ble ikke sittende lenge for å sture over situasjonen. En håndfull av dem bestemte seg for å overta konkursboet og starte en ny avis.

Nytt i Uka ble tuftet på det som hadde vært SAs ukentlige gratisvedlegg, og som gikk under navnet Midt i Uka. Det hadde i hovedsak vært et annonseorgan, fylt med ymse fyllstoff som det ikke var plass til i den ordinære avisa. Nytt i Uka skulle imidlertid bli en skikkelig og seriøs avis, med lokalt stoff av høy kvalitet og full redaksjonell frihet. Dekningsområdet skulle være Ålesund og omland med inntil en times reisetid til sentrum.

 

Nytt i Uka

Postadresse: Kongens gate 13, 6002 Ålesund
Tlf: 70 16 19 19
Fax: 70 16 19 20

redaksjon@nyttiuka.no / annonser@nyttiuka.no

Trykk: Polaris AS, Ålesund
Utgiver: Media Vest AS

ISSN (nettutgaven): 1891-2907
ISSN (papirutgaven): 1891-2893