Lesernes marked

Nytt liv for Redd Barna

 

Marie N. Miciano og tre andre kvinner ønsker å gi Redd Barna Ålesund en ny giv. Nå har de starta ei ny lokalgruppe og vil ha med seg flere.

Redd Barna Ålesund fyller 50 år, og nå ønsker de å få opp den lokale aktiviteten. Leder Marie N. Miciano, som også sitter i medlemsstyret sentralt, inviterer flere frivillige med på laget.

– Det har vært mange ildsjeler lokalt i mange år, men folk går jo inn i andre faser i livet sitt, så aktiviteten har fluktuert litt de siste åra. Spesielt i 2015/2016 var det noen som fikk til mange flotte arrangementer, forteller Miciano som til daglig jobber som psykologspesialist og har vært aktiv i Redd Barna i omtrent fem år.

Ferskt initiativ
Selv om flere har jobba godt med Redd Barna-kampanjer i vårt område – blant anna kampanjen «Jeg er her» som handler om å undervise om og øke oppmerksomheten rundt vold og overgrep mot barn – har hun ønska seg ei mer aktiv gruppe. Derfor har hun tatt et initiativ sammen med Gurli Marlene Bosch, Heidi Lyngved Sandbukt og Malene Nilsen Valdal.
– Vi ønsker ei større, lokal gruppe for storkommunen Ålesund, for fokuset på barns rettigheter er like viktig som noen gang. Retten til å få delta, retten til ei fritid og at funksjonshemminger eller status ikke skal være et hinder for deltakelse, er blant de tinga som er veldig viktig for oss å gjøre noe med. Alle barn skal med, og vi må hjelpe barn til å få sin stemme hørt, sier Miciano.

Inviterer til idédugnad
Målet er faste medlemsmøter, samtidig som de blant anna skal ha fokus på kampanjer, stands og det å bidra i arbeidet med kommunale handlingsplaner knytta til vold og overgrep.
– Vi vil gjerne også ha forskjellige aktiviteter for barn, så vi inviterer derfor folk til å bli med og komme med idéer. Føler du deg inspirert, er du hjertelig velkommen, inviterer hun og legger til at Redd Barnas hovedkontor, regionkontoret og en aktivitetskoordinator for fylket gir nødvendig støtte til å satse lokalt.
Det framstår som åpenbart at Marie N. Miciano virkelig brenner for barns rettigheter.
– Barns rett til psykisk helsehjelp er absolutt en kampsak for meg personlig. I kraft av å være barnepsykolog, er det ei stor drivkraft i seg sjøl å jobbe for barns rettigheter, avslutter hun.

Av Andreas G. Hesselberg