Lesernes marked

Ny skole på Emblem til jul

Nye Emblem skole skal stå klar til jul.

Rett før jul får elevene på Emblem skole flytte ut av brakkene og inn i en splitter ny skole.

Den nye skolen har overlevering i november, mens idrettshallen skal være ferdig i desember. Innflyttinga skjer rett før jul med elevoppstart i januar.
I rute
Nye Emblem skole vil være 5000 m2 og er bygd ut for en mulig elevøkning. I dag er det 200 elever på skolen, men den nye skolen er dimensjonert for 350 elever og 35 ansatte. Prosjektleder for ÅKE, Jørn Johannesen, sier at prosjektet går fort med tanke på den korte byggetiden og at de ligger godt an i henhold til planen.
– Prosjektet følger planen både fremdriftsmessig og økonomisk, sier han.

To prosjekter ble til ett
I utgangspunktet skulle skolen bygges som to prosjekter, der den første delen skulle ferdigstilles relativt raskt, mens den andre delen skulle være ferdig i 2025. Men det ble bestemt at det var bedre å slå det sammen og gjøre alt samtidig.
– Det ble gjort fordi man så behovet for det og at det var mer effektivt. Å rigge opp og ned to ganger er mer kostnadskrevende, og når det var så tett på var det mest fornuftig å gjøre det samtidig, forklarer Johannesen.
Han kan også fortelle at det har vært et stort fokus på prosjektets miljøprofil. Dette inkluderer gjenbruk av materiale og å unngå unødvendig transport som fører til mye støv og støy.
– Et eksempel er når bomberommet og garderobene ble revet. Bomberommet besto av mye betong, så det knuste vi opp og brukte som fyllmasse for parkeringsplassen og idrettshallen, istedenfor å kjøre det til Bingsa, meddeler han.

Idrettshallen på Emblem blir tre og en halv ganger større en planlagt.

Dugnad sørget for idrettshall
I tillegg til ny skole får elevene også en helt ny idrettshall. Den skulle egentlig bare være en normal gymsal med et litt større areal enn det nåværende kroppsøvingsarealet, men kommer til å bli tre og en halv ganger så stor. Det kan elevene takke en imponerende dugnadsånd for:
– Det var en ganske liten kostnad å bygge en stor hall siden man allerede hadde fire garderober og en del teknisk. Vi så at det bare var de billige arealene som mangla, og da var det stor interesse for å hjelpe kommunen med å samle inn midler til mellomlegget. Cirka hundre familier har gitt 5000 kroner hver, så vi har samlet inn en halv million kroner fra det private, i tillegg til at noen bedrifter har gått inn og sponset. Da fikk vi kommunalt vedtak om å bygge en stor idrettshall, opplyser Johannesen.

Kristian Moe
kristian@nyttiuka.no