Lesernes marked

NTP-millioner til Ålesund

Jack Roger Blindheim, Monica Molvær og Randi Walderhaug Frisvoll. (Foto: privat)

Nye E 136 mellom Breivika og Lerstad har blitt fullfinansiert i Nasjonal transportplan for kommende seksårsperiode.
Det skal bygges firefeltsvei mellom Breivika og Lerstad, i all hovedsak i tunell. I tillegg skal det komme ny gang- og sykkelvei på samme strekninga. Totalprisen er beregna til to milliarder kroner – pluss bompenger. For kommende seksårsperiode har regjeringa prioritert 445 millioner kroner til prosjektet i Nasjonal transportplan (NTP).
E136 Breivika-Lerstad er det største prosjektet i bypakke Ålesund.
Regjeringa vil også bruke 600 millioner til en ny tilskudds-ordning for større regionbyer. Pengene skal gå til mindre investeringer innen utbygging av kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Ålesund er en av byene som skal kunne motta penger fra denne potten, går det fram av ei pressemelding fra tre lokale politikere tilknytta regjeringspartiene.