Lesernes marked

Medisinstudium til Ålesund

NTNU har vedtatt å utvide profesjonsstudiet i medisin til Ålesund etter modell fra Levanger, der studentene får fullføre de fire siste studieåra lokalt. De to første åra skal gjennomføres ved fakultetet i Trondheim.

Viserektor Annik Fet ved NTNU Ålesund ønsker medisinstudenter velkommen til Ålesund fra 2023. (Arkivfoto)

– Nå er det vedtatt, forteller en glad viserektor hos NTNU Ålesund, Annik Fet, til Nytt i Uka.
– Det betyr at Ålesund får ei ny og attraktiv gruppe studenter. Vi håper at det med dette blir flere fra vår region som vil søke på denne utdanninga, fortsetter hun.

Foreløpig 20 plasser
Medisinstudiet gir 360 studiepoeng og går over seks år. Siden de første to åra skal gjennomføres i Trondheim, vil Ålesund få sine første medisinstudenter høsten 2023.
– Opptaket er på rundt 150 medisinstudenter i året, og 20 av disse vil sendes til Ålesund etter to år, forteller dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU i Trondheim, Siri Forsmo.
Det betyr at det om få år vil være opptil 80 medisinstudenter med tilhold på campus i Ålesund.
– Hvorfor to år i Trondheim først?
– Trondheim har fakultetet, og de to første åra består av mange lab-baserte fag med behov for spesiallokaler. I Trondheim er NTNU bygd for det, klargjør Forsmo.

Lokalt og pasientnært
En start i bartebyen gir altså studentene ei god avslutning i jugendbyen.
– Det blir samme modell som vi har i Levanger, der en har to år i Trondheim og deretter fire år desentralt. Å kunne fullføre de siste åra lokalt, er viktig for utplassering og praksis i det lokale helsevesenet, understreker Forsmo og utdyper:
– Fra det tredje året blir det mer pasient- og klinikknær undervisning. Da er det fint å kunne være ute lokalt i Ålesundområdet. Sykehuset i Ålesund, og primærhelsetjenesten ellers, har nesten alle spesialområdene som studentene må lære om.

Dekan ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU i Trondheim, Siri Forsmo, vektlegger at utplassering i lokalt helsevesen vil være et fortrinn for medisinstudentene. (Foto: NTNU)

Utnytte kompetansen
Siri Forsmo vektlegger at det å gi et tilbud i Ålesund bidrar til å utnytte kompetansen i hele Helse Midt-Norge.
– Det å forberede studentene på arbeid i distriktene, ikke bare på universitets-sykehusa, er veldig viktig. Så håper vi jo at myndighetene etter hvert øker antallet studieplasser, slik at enda flere etter hvert kan fullføre i Ålesund, avslutter hun.

Gode søkertall

Viserektor hos NTNU Ålesund, Annik Fet, rapporterer gode søkertall til studiene fra høsten 2021.
– Vi har blant anna fått et nytt studie som heter Automatisering og intelligente systemer. Der har vi mange søkere, forteller hun.
NTNU er også fornøyd med antallet førstegangssøkere i år. Studentene skal takke ja eller nei til studieplass i løpet av juli.
– Vi gleder oss også til det nye studentbygget blir ferdig. Det reiser seg i full fart og blir ferdig til studiestart 2022, lover Fet.

Av Andreas G. Hesselberg