Lesernes marked

Mangfoldspris til Baker Walderhaug

En mangfoldig bukett ansatte hos Baker Walderhaug, som har fått årets Mangfoldspris for små og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal. F.v. Ahmed Issa Asman (syrisk baker, fire år hos Walderhaug), Wenche Formo (norsk, 16 år hos Walderhaug ), Rolf Inge Oftedal (norsk (døv) baker og konditor, til sammen 11 år hos Walderhaug), Lisbeth Paulsen (tysk, over 30 år (!) hos Walderhaug), Marianne Walderhaug (daglig leder), Leyla Mohammed Ahmed (somalisk, rundt ett år hos Walderhaug) og Malgorzata Matyjasiak (polsk butikkmedarbeider, rundt 10 år hos Walderhaug).

Baker Walderhaug har fått årets Mangfoldspris for små og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal.

Det er IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som står bak Mangfoldsprisen. Prisen deles ut til virksomheter som har utmerka seg ved fremragende bruk av innvandreres kompetanse. I hvert fylke deles det ut pris i kategoriene store og små/mellomstore bedrifter. Deretter kåres det en landsvinner i begge kategoriene.
I juryens begrunnelse for å gi årets regionale Mangfoldspris for små og mellomstore bedrifter til Baker Walderhaug heter det blant anna at bedriften har «imponert juryen ved sin bevisste og systematiske holdning til å tilrettelegge familiebedriften for nye tider. (…) Ledelsen har en beundringsverdig tilnærming til det medmenneskelige ved at de ansatte løftes og hjelpes til å bruke sine kunnskaper og til å videreutvikle seg – gjerne ut av bedriften og inn i andre yrker.»

– Helt naturlig
Marianne Walderhaug, daglig leder for bakeriet, var stolt og glad for å ha fått prisen:
– Jeg har reist mye og har studert i utlandet, så da jeg kom tilbake hit i 2002, var det helt naturlig for meg å ta inn folk med ulike kulturer og språk. Det begynte forsiktig med et samarbeid med Voksen-opplæringa, og senere også med NAV Arbeidstrening. De som er her i praksis, gir oss veldig god hjelp, samtidig som de får vise hva de kan. Vi er jo et håndverksbakeri, så det er mange oppgaver som skal gjøres, forteller hun.
Flere av dem som har vært i praksis hos Baker Walderhaug, er en del av den faste staben i dag. Til sammen har bakeriet rundt 20 ansatte i ulike stillingsbrøker. Rundt halvparten har utenlandsk opprinn-
else, og til sammen er sju nasjonaliteter representert. Flere av dem som har arbeida der, har også gått videre til andre yrker og utdanninger:
– En som var hos oss i sju år, starta først med å hjelpe oss litt med småting, men gjorde etter hvert flere og flere oppgaver. Han etablerte seg med kone og barn, mens han var her, og for et par år siden dro han til Trondheim for å studere på NTNU. At vi kan være med å hjelpe folk til en slik reise, synes vi er veldig fint, selv om det betyr at vi mister flinke ansatte, sier Walderhaug.

Verdifullt mangfold
Baker Walderhaug har også en døv (norsk) baker og konditor. Trass i at praten i bakerilokala går på en rekke språk, inkludert tegnspråk, kommuniserer de godt, poengterer hun:
– Jeg tror alle blir litt ekstra tålmodige her. Man må kanskje stoppe opp litt og prøve å forstå hverandre, og det blir mye bruk av armer og hender, men det går bra! Vi opplever i alle fall at det mangfoldet vi har, er svært verdifullt for oss, sier Marianne Walderhaug.

Godt arbeidsmiljø
Leyla Mohammed Ahmed kommer fra Somalia og har vært seks år i Norge. Hun forteller at hun trives svært godt hos Baker Walderhaug, der hun rydder, vasker og gjør litt forskjellig anna arbeid.
– Det eneste hun ikke er glad i å gjøre, er å ta telefonen! Da kommer hun gjerne på at det er noe hun må vaske, sier Marianne med en god latter.
Baker og konditor Rolf Inge Oftedal, som også har fagbrev som kokk, er døv og stortrives i det flerkulturelle arbeidsfellesskapet. I anledning prisutdelingen får han hjelp av døvetolk Wenche Helene Moen Jensen fra NAV Hjelpemiddelsentralen til å utrykke seg og å få med seg det som blir sagt. Han smiler bredt:
– Det er veldig hyggelig her, sier Rolf Inge. – Jeg var her først fra 2006 til 2011, så dro jeg til Ål i Hallingdal. Der gikk jeg først på folkehøyskole for døve, og så jobba jeg der i fire år. Men i 2015 flytta jeg tilbake til Ålesund og fikk jobb hos Baker Walderhaug. Vi har et veldig godt arbeidsmiljø, og de andre har også lært seg litt tegnspråk, så her trives jeg svært godt, sier Rolf Inge.
Mangfoldsprisen ble starta i 2005 og ble delt ut hvert år fram til 2013. Etter en pause, ble så prisen tatt opp igjen i 2019. I kategorien for store bedrifter gikk årets Mangfoldspris i Møre og Romsdal til Ekornes. De nasjonale vinnerne offentliggjøres 19. november av kunnskaps- og integreringsministeren.

Av Kenneth Kamp