Lesernes marked

Lanserer helsemåling via sensorer

Daglig leder Terje Tolaas og markedssjef Diana Myrstad Meldal hos Varda Care er klare for lansering av sensormatte for helsesektoren.

Selskapet Varda Care i Breivika har utvikla ei sensormatte som kan brukes i møbler og senger hos helse-institusjoner. Målet er å styrke pasientomsorgen ved å fange opp og varsle avvik på en god måte.

Det var Joakim Helland hos Helland Møbler og gründer Geir Østrem som tok initiativet til å kartlegge mulighetene for en ny teknologiløsning for helsesektoren. Omtrent fem år har gått fra idé til lansering.
– Målet er å gjøre pasienter tryggere og at de ansatte får et bedre verktøy for å gi folk en trygg og verdig alderdom, forteller den ferske daglige lederen i Varda Care, Terje Tolaas.

Gir varsler ved avvik
Det er ei sensormatte, integrert i stoler eller lagt under madrassen i senga, som vil samle inn data som puls, pustefrekvens og søvn fra brukeren.
– Målingene skjer der og da, i stolen, uten at man selv legger merke til det. På den måten kan målingene få større nøyaktighet enn om en pleier skal gjøre fysiske målinger på kroppen, sier markedssjef Diana Myrstad Meldal.
– Data blir henta ut automatisk, via trådløst nett eller mobilnett, uten å bry pasienten unødig. Man får også et varsel dersom noe er unormalt, som for eksempel at en pasient ikke befinner seg i senga si om natta. En trenger heller ikke å gå inn på rommet for å se om en pasient sover; det kan man se via sensordataene, tilføyer Tolaas.

Fange opp mønstre over tid
Mye av hverdagen hos institusjoner går på oppfølging av hendelser:
– Det kan være ting som at noen ikke er tilbake i senga etter å ha vært på toalettet. Sensormatta fanger også opp om pasienten faller til ro og har det bra ellers. Da kan helsepersonell konsentrere seg om å følge opp og respondere der det oppstår en konkret hendelse. En kan samtidig registrere mønstre pasienten har over tid og dermed overlate dataene til eksempelvis en lege som kan danne seg et godt bilde av situasjonen, sier Tolaas.

Helhetlig bilde
Varda Care har jobba mye med å tilpasse systemet til behovet de ulike institu-sjonene har. Teknologien er i og for seg ikke ny; den brukes også andre steder.
– Det som skiller vår løsning fra andre, er at vi måler flere parametre, som blant anna puls, uro, pustefrekvens, søvnkvalitet, hvor lenge man har sovet, hvilken type søvn man har og om man ligger mye våken om natta. Såpass mange parametre danner et mer helhetlig bilde, mener Tolaas.
– Og målinger av uro kan knyttes opp mot både smerte og stress, legger Meldal til.

Også for hjemmetjenesten
Ikke bare omsorgsinstitusjoner kan ha nytte av et slikt system: Med støtte for overføring av data via mobilnett, ser selskapet for seg at løsningen også kan brukes hjemme hos folk.
– Det er bare å installere sensormatta i stolen eller senga og plugge den til strøm, og så er den aktiv der og da, sier Meldal.
Sensorene skal dog ikke erstatte
menneskelig kontakt:
– Det skal være et supplement. Hjemmetjenesten kan med dette være bedre forberedt når de reiser ut til folk, for de kan blant anna se i historikken om det har skjedd noe spesielt siden sist de var der, understreker Tolaas.

Strenge kvalitetskrav
– Hva betyr denne typen velferdsteknologi for helsesektoren?
– Vi har inntrykk av at sektoren mener at teknologi er en forutsetning for å lykkes godt i framtida. Det blir en annerledes befolkningssammensetning i åra som kommer, man ser en økning i ulike livsstilssykdommer og vi lever lenger. Så kreves det nok også en justering av organiseringa i sektoren, slik at man får ut den gode effekten av slik teknologi.
Teknologien skal ikke bli plagsom, men tilrettelegges på en god måte hos hver enkelt institusjon, svarer Tolaas og
tilføyer:
– Det er strenge kriterier og kvalitets-krav for å bli kvalifisert til å bruke slik teknologi i helsesektoren, blant anna med tanke på personvern. Det gir en stor trygghet for brukerne.

Trolig i drift fra 2022
Tida framover går med til testing og tilpassing av brukergrensesnittet for de som skal benytte seg av systemet.
– Nå jobber vi videre sammen med hjemmetjenester og sykehjem i vår region, for å se om flere ser verdi i tjenesten. Det er viktig å finne ut hva som er relevant for de aktuelle, avslutter Terje Tolaas.
Varda Care har fått støtte fra Innovasjon Norge og har allerede operativ test av systemet ute på sykehjem i vårt distrikt. Planen er at systemet settes i drift fra første kvartal 2022.

Av Andreas G. Hesselberg