Lesernes marked

Korps trenger pant

Innsamling av panteflasker og -bokser er en viktig inntekstkilde for både korps og andre lag og organisasjoner. Bildet er fra en av pantedugnadene til Hatlehol skolekorps. (Pressefoto)

Panteinntekter har blitt ekstra viktige for korps og andre frivillige lag og foreninger nå i korona-tida.
De siste åra har innsamling av panteflasker vært en viktig inntektskilde for skolekorps og andre. Med bortfall av inntekter som følge av korona-restriksjonene, har denne inntektskilden blitt enda viktigere.
I Ålesund er det særlig tre korps som har hatt store inntekter fra innsamling av flaskepant. Til sammen samla de inn rundt 60 000 flasker og bokser. Ett av disse korpsa er Hatlehol skolekorps, som tjente omkring 50 000 kroner på 22 000 flasker og bokser i fjor.
– Vi har vært heldige og har fått støtte fra lokale bedrifter, og dette har kompensert for noe av det vi har mistet i dugnadsinntekter. Men pantepengene er en svært viktig inntektskilde for oss, sier korpsets styreleder Camilla Almås.
De to andre storinnsamlerne av panteflasker- og bokser her i området, var Emblem skolekorps og Blindheim skolekorps, som samla inn og videresendte henholdsvis 26 000 og 15 000 flasker og bokser.
Det er selskapet Infititum som tar imot alle pantebeholdere her til lands, og som videresender dem til resirkulering.