Lesernes marked

«Hva er viktig for deg?»-dagen

Brukerrepresentant Lasse Honningsvåg; kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal, Vidar Hagerup; og kvalitetsrådgiver i samme helseforetak, Kari Fauske, markerte «Hva er viktig for deg?»-dagen 9. juni. (Foto: Kenneth Kamp)

9. juni er «Hva er viktig for deg?»-dagen. Den skal minne både helsepersonell og pasienter om at det er pasienten selv som vet best hva som er viktigst for hen.

På Ålesund sykehus ble årets «Hva er viktig for deg?»-dag markert med stands og samtaler med pasienter – pluss t-skjorter og store buttons med «Hva er viktig for deg?».
Vidar Hagerup, som er kvalitetssjef i Helse Møre og Romsdal, forteller om bakgrunnen for dagen, som har vært markert i Norge siden 2015:

Snudde tankesettet
– Det hele starta i USA, da man begynte å snu om på det tradisjonelle spørsmålet «What’s the matter with you?» og i stedet spurte «What matters for to you?», altså fra «Hva er galt med deg?» til «Hva er viktig for deg?». I dag er dette en bevegelse som har spredt seg til 70 land, og Norge var det første som innførte en egen markeringsdag for denne forandringa i tankesettet.
Lasse Honningsvåg, som er brukerrepresentant i brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal, mener dette har blitt en viktig dag:
– Det handler om brukermedvirkning, som er en viktig rettighet. Men for å kunne bruke denne rettigheten, må han vite at man har den, og da må man informere om det. Bare det å få spørsmålet «Hva er viktig for deg?» betyr mye, og det setter i gang helt andre andre prosesser. Jeg har helt klart inntrykk av at helsevesenet har blitt flinkere til å lytte til pasientenes ønsker og behov de siste åra; de har blitt flinkere til å snakke MED og ikke TIL pasientene, sier han.

Samvalg
Under paraplyen «brukermedvirkning» har vi også det som kalles «samvalg». Det handler om at pasient og helsepersonell i fellesskap snakker om og kommer fram til hvilken eller hvilke av alle aktuelle undersøkelser og behandlingsmetoder som er best for den enkelte pasient.
– Pasientene skal informeres om hvilke alternativer som finnes, om hvilke mulige bivirkninger de har, og om hvor stor risiko det er for å rammes av disse. For nesten all behandling har en konsekvens, og da må du kjenne til den for å kunne ta det det valget som er best for deg. Det å velge å ikke gjennomføre behandling, er også et valg, og for noen kan det som er riktig for dem, poengterer Hagerup.

Fysisk eller digitalt?
En merkbar endring som følge av «Hva er viktig for deg?»-tankegangen, er at pasientene i langt større grad enn før vil kunne velge mellom fysisk eller digital konsultasjon:
– Før pandemien hadde vi 99 prosent fysiske konsultasjoner. Selv om vi hadde verktøya som skulle til for å tilby digitale konsultasjoner, så gjorde vi det ikke, fordi vi var sikre på at pasientene foretrakk å møte fysisk. Så kom pandemien, som tvang fram en overgang til digitale konsultasjoner. I ettertid har det så vist seg at for noen pasienter ble dette feil, mens andre syntes det var mye bedre enn fysisk konsultasjon. Så framover vil vi så langt det er mulig la pasientene velge mellom fysisk og digital konsultasjon, forteller Hagerup.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no