Lesernes marked

Hjelper utviklingshemmede ut i jobb

Søker man på ei stilling via Helt Med, blir man innkalt til intervju, på samme måte som ellers i arbeidslivet, forteller leder for NAV Ålesund, Ørjan Haram (f.v.), lokallagsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Janne Muri og prosjektleder hos NAV Ålesund, Hilde Ulla Berg. Nå står de sammen om å invitere det lokale næringslivet til til å lyse ut stillinger for utviklingshemmede via det nye prosjektet.

 

Prosjektet Helt Med, som går ut på å få utviklingshemmede ut i arbeidslivet, er i startfasen i Ålesund. NAV er den første arbeidsgiveren i vårt område som lyser ut ei stilling gjennom prosjektet.

Det er Stiftelsen SOR, i samarbeid med Ålesund kommune og NAV, som skal trå til med et krafttak for utviklingshemmede. Norsk Forbund for Utviklings-hemmede (NFU) har også en sentral rolle.

– Øke inkluderinga
– Vi vil bidra til å øke inkluderinga i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Det handler ikke om å konkurrere med eksisterende tilbud, men det er et godt supplement som kan samsvare med ønsker, interesser og utviklingsmuligheter for folk i målgruppa, forteller NAV-leder i Ålesund, Ørjan Haram.
– Det henger nok igjen en del holdninger som at hvis man er utviklingshemmet, er det baking, vasking eller pakking av skruer som gjelder, for å sette det på spissen, fortsetter han.
Dette er fordommer man bør få bukt med, mener både NFU og NAV. Målet er blant anna å fange opp de utviklingshemmede tidlig.
– Vi tester gjerne ut interessen for det allerede på videregående skole, slik at folk kan få prøve seg i hovedarbeidsmarkedet. Personer med utviklingshemming er en uutnytta ressurs, understreker NAV-lederen.

Servicevert
Stiftelsen SOR erfarer at det fungerer veldig bra med de som får tilbud om arbeid i ordinære stillinger via prosjektet. Nå har NAV gått foran som den første arbeidsgiveren i Ålesund som lyser ut ei stilling via Helt Med.
– Det er ei stilling som servicevert hos oss. Dette er en positiv greie internt hos oss i NAV, men vil også gi positive signaler til næringslivet i vårt område. En Helt Med-medarbeider vil utfordre oss til å tenke annerledes og mer mulighetsorientert rundt noe vi ikke har erfart før, sier Haram.
Det er Hilde Ulla Berg som er ansatt i ei prosjektstilling hos NAV for å få næringslivet til å tilby stillinger til utviklings-hemmede. Trolig har hun 10-15 stillinger klare fra august, som skal lyses ut via Helt Med.
– De skal søke på stillingene på samme vis som alle andre. Det blir intervjuer, og kandidaten får prøve seg i bedriften med full oppfølging fra NAV, sier Haram.

– Et bredere tilbud
Janne Muri er leder i NFU Ålesund, Sula og Giske. Dessuten er hun mamma til en med Downs syndrom og er godt kjent med hvilke utfordringer som finnes.
– Utviklingshemmede er ei sammensatt gruppe med enorme forskjeller, så en må se i dybden her. Noen er pleietrengende og vil ikke ha utbytte av et slikt tilbud, mens noen sitter hjemme og er så godt fungerende at de gjerne vil jobbe i ordinært arbeidsliv uten at de faktisk har fått muligheten til det. Dette ønsker prosjektet Helt Med å gjøre noe med, sier hun og legger til at det er for få utviklings-
hemmede i ordinært arbeid:
– Har du ei diagnose, får du ofte uføretrygd tidlig. Mange trenger plasser for varig tilrettelagt arbeid, men vi trenger et mye bredere tilbud, noe Helt Med åpenbart vil bidra til.

– En menneskerett å få bidra
– Det er kanskje ikke så vanskelig å få tak i arbeidsgivere som vil stille opp. Det er vanskeligere å få noen til å søke på stillingene, og det kan nok ha med et inngrodd tankesett å gjøre, mener Muri.
– Denne gruppa har aldri hatt en mulighet til å komme inn i det ordinære arbeidslivet, men nå har vi fått denne muligheten som de pårørende også bør hive seg på, anbefaler hun.
– Har de utviklingshemmede blitt litt glemt?
– Ja. Det er egentlig en menneskerett å få bidra! Gruppa består av folk som mottar veldig mange tjenester. Hvis man mottar ting hele tida, uten å kunne kjenne at man er til nytte, kan det føles frustrerende. Alle vil jo gjerne være til nytte, uansett hvem vi er, svarer Muri.

– Misforståtte tanker
Både Muri og NAV mener vi må tenke nytt.
– Tankesettet må utfordres, og vi må alle ta ansvar for hva vi tenker. Det finnes en del misforståtte inkluderingstanker der ute. Vi må se mulighetene, ikke begrensningene. La oss prøve! Det er mange veier til målet, og en har forskjellige måter å lære på. Alle må få like muligheter, men det betyr ikke at ting skal gjøres likt for alle grupper. For at alle skal få like muligheter, kreves det tilpasninger, understreker hun.
Det at elever i skolen skal få tilrettelegging i sin egen klasse, drar Muri fram som et eksempel på god inkludering:
– Det styrker tilhørigheten. Nærskoleprinsippet, der en får tilrettelegginga man trenger i stedet for å måtte gå på spesialskoler, er viktig. Og det å bli vant til å ha et barn i klassen sin som har utviklingshemming, er bare av det gode.

– Behovsbasert
NAV-leder Ørjan Haram mener at vi alle har en vei å gå.
– Om vi skal ha et inkluderende samfunn, må vi ha en behovsbasert tilnærming. Kunnskap og holdninger henger kanskje ikke med i samme tempo som de politiske beslutningene når det gjelder et inkluderende arbeidsliv, reflekterer han.
Aktører som blant andre Framtidslaben, NHO og Næringsforeningen er informert om at prosjektet har starta opp i Ålesund. Nå håper NAV og NFU at næringslivet kjenner sin besøkelsestid og benytter anledninga til å lyse ut stillinger via Helt Med.
– Hva gjør man hvis man kan tenke seg å komme inn i det ordinære arbeidslivet?
– Ta kontakt med oss i NAV, oppfordrer Hilde Ulla Berg.
– Og ta gjerne kontakt med NFU om du har spørsmål, avslutter Janne Muri.

 

Av Andreas G. Hesselberg