Lesernes marked

Her kommer strøm til cruiseskip og ytre bydel

Krysset mellom Røysegata og Sundgata er for tida stengt. Her holder Mørenett på å legge strømkabler til cruisebåtene ved Stornespiren. I tillegg blir det ekstra strømkapasitet til ytre bydel. (ALLE FOTO: Kåre Stig Nøstdal)

For tida er krysset Røysegata/Sundgata avstengt. Årsaka er at Mørenett legger ned strømkabel til cruisekaia.

Planene for å legge strømkabler ned til Stornespiren for å forsyne cruiseskipa som ligger til kai, har vært klare lenge. Men kapasiteten i de nye kablene blir så stor at prosjektet vil åpne opp for elektrifisering utover dette også:
– I tillegg til å gi strøm til cruiseskipa slik at de slipper å ligge og spy ut dieselrøyk, vil det bli større el-kapasitet til ytre bydel. Den kapasiteten kan for eksempel brukes av bedrifter som ønsker å elektrifisere prosesser som er olje- eller dieseldrevne i dag, opplyser Rune Kiperberg, som er pressekontakt hos Mørenett.
Hele prosjektet er et samarbeid mellom Mørenett, Ålesund havn og det private selskapet Plugg.
– Vi skal levere strøm fra den store trafoen på Utstillingsplassen og fram til ladepunktet. Derfra er det Plugg som vil ha ansvaret for å levere strømmen ut til cruiseskipa, forklarer Kiperberg.

Den lysregulerte, enveiskjørte delen av Sundgata har ikke noe med de nye strømkablene å gjøre. Arbeidet som gjøres her, er dels oppgradering av det gamle trappeløpet og dels rydding og nybygging på branntomta.

Horisontal kjerneboring
I motsetning til den tradisjonelle måten å legge nye strømkabler på, der man graver grøfter meter for meter, har Mørenett her valgt en metode som sparer byen for mye gravearbeid:
– Vi graver oss bare ned på tre punkter og kjerneborer horisontalt mellom disse. Deretter trekker vi ledningene gjennom borehulla, som har en diameter på 20-25 centimeter, opplyser pressekontakten.

Fjernvarme
Han forteller også at det i tillegg til strømkablene blir lagt ned rør for fjernvarme fra Tafjord kraftvarme.
Arbeidet mellom trafostasjonen på Utstillngsplassen og Sundgata/Røysegata antar Kiperberg vil ta rundt en måned. Deretter er det beregna like lang tid på strekket videre til Klaus Nilsens gate på Buholmen. Derfra skal kablene delvis gå i sjøen fram til ladepunktet på Stornespiren.

Enkelte har tatt til orde for bedre trafikkavviklinga i området ved å åpne opp for toveiskjøring på sørsida av bygget der Sunnmørsposten holdt til tidligere. Fra Ålesund kommune får vi opplyst at de har vurdert det, men kommet fram til at veien er for smal for toveiskjøring.

Mangeårige planer
Planene om å forsyne cruiseskipa med landstrøm har vært kjent i flere år. Vi spør derfor om hvorfor Mørenett ikke benytta nedstenginga under pandemiåra til å gjøre dette gravearbeidet, i stedet for å vente til nå når samfunnet er full gang igjen.
– Det hadde ikke vært mulig å begynne tidligere. Først måtte vi vente på en endelig avgjørelse hos havnevesenet og Plugg, og deretter måtte vi detaljprosjektere, før vi til slutt kunne bestille inn utstyr. Viss vi hadde hatt muligheten til å gjøre dette under pandemien, hadde vi gjort det, hevder Rune Kiperberg.

Ferdig til sommeren
Videre opplyser han at arbeidet i Sundgata/Røysegata nok ikke blir ferdig til 17.-maitoget skal spasere der. Man ser imidlertid på en løsning der man legger et «lokk» eller ei plate over arbeidet, og som toget skal kunne gå på. Målet er at arbeidet skal bli ferdig til sommerferien.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no