Lesernes marked

Museumsstriden til forliksrådet

Det er en grunnleggende uenighet mellom styret i Aalesunds museum og Stiftiginga Viti, som forvalta museets gjenstander fra 2005 og fram til i fjor. Nå er striden oversendt Forliksrådet.

– Alle vet at gullskatten er hos oss, sier administrerende direktør for Viti, Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn er administrerende direktør for Stiftinga Viti. (Pressefoto)

Vitis administrerende direktør forstår ikke bakgrunnen for at Aalesunds museum har anmeldt Viti for å ha stjålet tusener av gjenstander, inkludert den samiske gullskatten som hadde ligget i museets bankboks siden 1931.
– Vi forstår rett og slett ikke hva Aalesunds museum vil med den anmeldelsen. Gullskatten ble henta ut med bankboksnøklene i 2019 fordi den skulle forskes på. Deretter ble den – etter avtale med Aalesunds museums eierstyre – lagt i tyverisikkert magasin her hos oss, opplyser Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.
At bankboks-leieavtalen ikke ble oppsagt da den ble tømt, forklarer hun med at det var Aalesunds museum som leide bankboksen, ikke Viti. Derfor var det museet som måtte ha sagt opp leieavtalen. Det ble altså ikke gjort, til tross for at eierstyret – ifølge Rotevatn – altså skal ha vært fullt klar over at gullskatten ble henta ut.

Enorm samling
Når det gjelder alle de andre gjenstandene som Viti har magasinert for Aalesunds museum, opplyser museumsdirektøren at museet selv ikke ante hva de hadde, men at Viti har gitt dem en oversikt. Lista er på rundt 8 000 A4-ark og inneholder flere titusener fysiske objekter. I tillegg kommer at slikt som for eksempel en filmrull, inneholder en rekke enkeltbilder. Da kan det alt i alt dreie seg mot opp mot et par hundre tusen objekter.
– Da Sunnmøre museum i 2005 overtok forvaltninga av gjenstandene til Aalesunds museum, lå det i stor grad lagra i esker, skap og banankasser i ulike kjellere, loft og garasjer. Etter avtale med museets eierstyre, henta vi det ut, lagra det i magasinet vårt og begynte å registrere alt sammen i det nasjonale museumsregisteret Primus, forteller Rotevatn.

Savner henteplan
Etter at Aalesunds museum avviste å bli fusjonert med Viti, ba de om å få alle gjenstandene sine tilbake. Ifølge Rotevatn ble museet da oppfordra til å utarbeide en plan for å hente ut gjenstandene, og de fikk tilsendt lista som Viti hadde laga til. Aalesunds museum skal da ha gitt beskjed om at de kunne ha planen ferdig til juni.
– Det er ikke bare å komme med en bil og hente ut tinga, for det er snakk om både store ting som båter, hestevogner og karjoler og om ting som er freda. Derfor må man ha en plan for hvordan hentinga skal foregå, sier Viti-direktøren.

– Bekymra for kulturarven
Hun sier videre at hun respekterer at Aalesunds museum ønsker å få tilbake gjenstandene sine, men forstår ikke hvordan de skal kunne oppbevare dem på en museumsfaglig god måte:
– Vi er bekymra for kulturarven. En av musea sine oppgaver er å ta vare på kulturarven, og her oss hos har vi et magasin som er sikra mot både brann, vannskader, tyveri og skadedyr. Aalesunds museum har derimot ikke noe magasin, så da er vi redd for at gjenstanden blir liggende i esker og banankasser igjen. Derfor mener vi at det ville vært bedre med en fusjon mellom Viti og Aalesunds museum, noe som har blitt anbefalt både av kulturdepartementet, fylkeskommunen og Ålesund kommune, poengterer hun.

– Eierstyret satte rammene
Til Kjell Skorgeviks oppfordring om å dokumentere at museets eierstyre var informert om uthentinga og magasineringa av gullskatten og resten av gjenstandene til Aalesunds museum (se under), svarer Rotevatn at det var eierstyret som satte rammene for hvordan informasjonen skulle foregå, og at den ble gitt i henhold til dette. Hun framhever også at vedkommende som hadde nøkkel til bankboksen og leieavtale med banken, fremdeles sitter i eierstyret. Det gjør også flere andre fra 2019, da gullskatten ble henta ut.
– Dersom nåværende leder for museets eierstyre ikke er fornøyd med hvordan eierstyret har utøvd eierskapet sitt og hvordan dialogen deres med oss som forvaltere har vært i alle disse åra, må han rette kritikken der den hører hjemme: til sitt eget styre, sier Audhild Gregoriusdotter Rotevatn.

 

Kjell Skorgevik.(Foto: Einar Welle)

Må dokumentere påstanden

Styrelederen i Aalesunds museum mener Viti-direktøren må dokumentere påstanden om at museets eierstyre var orientert om uthentinga av gullskatten.

At Viti skal ha orientert om at de henta ut gullskatten fra bankboksen i 2019, er helt ukjent for dagens eierstyre. Det må Viti dokumentere. Videre har uthentinga vært ukjent for Aalesunds museums venneforening, som er dem som har stått som leietakere av bankboksen. – Venneforeninga ville jo aldri ha betalt for leie av bankboksen dersom vi hadde visst at boksen var tom, sier styreleder for museet, Kjell Skorgevik.

– Visste ingenting
Ifølge Skorgevik har ikke venneforeninga og styret engang vært orientert om at gullskatten hadde blitt henta ut for å bli forska på – ei heller at det hadde blitt skrevet og publisert en artikkel basert på denne forskninga.
Videre mener han at selv om eierstyret på et overordna nivå har vært enig om at en del av museets gjenstander skulle hentes ut og plasseres i magasinet til Aalesunds museum, så har ikke eierstyret fått informasjon om hva som faktisk har blitt henta ut. Dessuten mener han at lista på 8 000 A4-sider som de fikk tidligere i vår, er mangelfull:

– Store mangler
– Den oversikta er ufullstendig og utilstrekkelig. For eksempel er ikke gullskatten nevnt der, og ikke et eneste av de 22 000 fotografia som vi hadde i samlinga, er lista opp. Videre har vi funnet ut at arkivet vårt, som har vært bygd opp helt siden museet ble etablert i 2002, også er henta ut, men heller ikke dette er registrert, sier Kjell Skorgevik.
Når det gjelder anmeldelsene mot Viti, opplyser han at politiet har henlagt begge og i stedet sendt dem over til Forliksrådet.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no