Lesernes marked

Frykter fysisk eksamen

Ifølge Martine Solvang Gjelsten (bildet) skaper fysisk eksamen på NTNU i Ålesund bekymring for flere studenter før jul. Hun får støtte av medstudent Linn Cecilie Rønneberg.

Flere studenter ved NTNU i Ålesund er redde for å gjennomføre fysisk eksamen i ukene før jul. To studenter ved markedsføring, innovasjon og ledelse er blant disse.

Bekymringene meldte seg allerede før den nye omikron-varianten av koronaviruset ble omtalt, og nå som omikron er på frammarsj har Martine Solvang Gjelsten blitt enda mer bekymra.

– Tør ikke teste seg
– Om man er smitta eller sitter i karantene, får man ikke ta eksamen før jul. Det finnes det ikke noe opplegg for, sier Gjelsten som går andre året på bachelorprogrammet markedsføring, innovasjon og ledelse.
Hun skal ha tre fysiske eksamener på NTNU før juleferien.
– Dette fører til at studenter ikke tør å teste seg, av frykt for å ikke kunne ta eksamen. Det burde skolen ha forutsett, mener hun.
Dermed frykter hun at folk som er smitta – enten de vet om det eller ikke – sitter og tar eksamen med én meters avstand i samme rom som andre studenter.
– Jeg er opptatt av å teste meg dersom jeg har symptomer, men noen gjør det altså ikke fordi de ønsker å få unnagjort eksamen, erfarer hun.

Skjult smitte
Gjelsten mener NTNU begrunner fysisk gjennomføring av eksamen med at det er lite smitte i samfunnet.
– Så blir det jo registrert lite smitte i vårt område dersom folk ikke tør å teste seg, poengterer hun.
Hun frykter at skjult smitte, uten uttalte symptomer, kan føre smitten videre til de mer sårbare:
– Mange av de som kan bli smitta, blir ikke særlig syke, men i mitt tilfelle er frykten å bringe det videre til folk jeg bor sammen med som er i risiko-gruppa.

Meteren ikke god nok
Gjelsten, som også er utdanna sykepleier, mener videre at meteren ikke er god nok for å unngå smitte.
– Om noen hoster eller nyser i lokalet, flyr det kanskje bortimot åtte meter, sier hun og legger til at hun forventer at universitetet tilrettelegger eksamen bedre for de som er i risikogruppa, inkludert gravide som foreløpig ikke er fullvaksinerte.
– Hvordan bør tilrettelegging skje?
– Det bør leies inn ekstra personell og brukes flere rom, selv om det blir ressurskrevende. Dessuten ville hjemmeeksamen vært en bedre løsning for mange, med det høye smittetrykket vi har nå. Det å hindre smitte samtidig som såpass mange samles i ett rom, blir vanskelig, avslutter hun.

– Jeg ble avfeid
Linn Cecilie Rønneberg går samme studieprogram som Gjelsten. Hun er gravid i tredje trimester og av sammensatte grunner ufrivillig uvaksinert. Hun gruer seg til fysisk eksamen og mener at det burde
finnes et alternativ for de som av legitime grunner ikke har blitt fullvaksinert.
– Både vaksinerte og uvaksinerte kan bære på smitte. Forskjellen er at vaksinerte muligens ikke kjenner det så godt, mens det kan rive godt i kroppen for de uvaksinerte, poengterer hun til Nytt i Uka.
Det er velkjent at korona-viruset kan gå hardt ut over både mor og barnet i magen.
– Kan de ikke tilrettelegge eksamen for meg, setter de meg rett og slett i fare, tilføyer
Rønneberg som også synes hun fikk ei kald skulder fra de ansvarlige for tilrettelegging på NTNU.
– Da jeg snakket med dem tidligere, ble jeg avfeid med at smitte-situasjonen ikke har endra seg sia august, sukker hun.
I august anbefalte FHI at gravide i 2. og 3. trimester vaksineres. Ulike personlige forhold har likevel gjort at enkelte gravide studenter ikke har blitt fullvaksinert ennå, ifølge Rønneberg.

Rett før Nytt i Uka gikk i trykken fikk Rønneberg sin første dose, og etter gjentatt henvendelse til NTNU har hun fått mulighet til å ta eksamen i et rom med færre studenter.

 

NTNU svarer

– Vi har tro på at studentene er lojale mot sine medstudenter og ikke møter opp ved sykdom, sier Elisabet Simahaug Halvorsen til Nyt ti Uka. (Foto: NTNU)

NTNU i Ålesund ønsker å berolige studentene: De mener at gode smitteverntiltak er på plass for å gjennomføre fysisk eksamen på en forsvarlig måte.

Vi spør om det er slik at fysisk eksamen gjennomføres med begrunnelsen at smittesituasjonen har endra seg lite sia august.
– Det er med bakgrunn i de til enhver tid gjeldende regelverk for dette, både lokalt og sentralt. Så mener vi også at usikkerhet rundt eksamensform og endringer på kort varsel vil føre til dårligere kvalitet på eksamen og på den muligheten studentene har til å få vise hva de kan, skriver seksjonssjef ved Seksjon for utdanning på NTNU Ålesund, Elisabet Simahaug Halvorsen, til Nytt i Uka.
Ifølge henne er det ikke så enkelt å legge om til digital eksamen:
– Konsekvensen ville da blitt at eksamen ble avlyst eller utsatt.

– Mange smitteverntiltak
Eksamen vil skje i inntil ti forskjellige lokaler på campus.
– Disse har variable størrelser. Det største lokalet har plass til 200 studenter for vanlig undervisning, men under eksamen skal vi ha maksimalt 118 studenter der samtidig. Det vil være god sikring, selv med flere vakter og teknisk personell til stede, skriver Halvorsen.
Det skal være minst én meter mellom studentene.
– Er én meter tilstrekkelig, med tanke på eventuell hosting og nysing?
– Vi har mange smitteverntiltak og er i dialog med kommunelegen om måten vi gjennomfører dette på. Studentene skal sitte lenger fra hverandre enn de har gjort i auditorium og klasserom i hele høst. Det er også stort sett de samme studentene de har eksamen i lag med som de ellers har undervisning sammen med.

Ingen pålegg om hurtigtest
Når vi spør om det er forsvarlig med rundt én meters avstand når en kan bringe med seg smitte hjem til folk i risikogrupper, uavhengig av vaksinasjonsstatus og om man har symptomer, får vi ikke et klart svar:
– Vi følger lokale og sentrale retningslinjer som til enhver tid er gjeldende, basert på fagmyndighetenes råd, skriver Halvorsen.
Én ting er usikkerheten rundt smitte i eksamenslokalene, men hva med de som er forhindra fra å ta eksamen fordi de allerede er smitta, sitter i karantene eller oppholder seg i isolasjon?
– De kan levere egenmelding og få utsatt eksamen, påpeker Halvorsen.
– Har det vært aktuelt å pålegge hurtigtest før eksamen?
– Vi vurderer fortløpende alle muligheter, men det er ikke pålegg om dette i dag.

Kan søke om enerom
NTNU understreker at teknisk personale og alle eksamensvakter skal bruke munnbind under eksamen. Studentene anbefales også dette til og fra pultene, og gjerne også når de sitter. Munnbind skal være tilgjengelig ved døra.
– På hvilken måte vil dere tilrettelegge for eksempelvis ufrivillig uvaksinerte gravide, andre som ikke er fullvaksinert av sammensatte årsaker eller de som er redde for å bringe med seg smitte til folk i risikogrupper?
– De som har slike behov har hatt mulighet til å søke om tilrettelegging med bakgrunn i sykdom eller andre funksjonsnedsettelser. En kan blant anna søke om å få enerom, svarer Halvorsen.
– Hva vil dere si til eventuelle studenter med symptomer som ikke tør å teste seg fordi de frykter at de da ikke kan gjennomføre fysisk eksamen før jul?
– Vi har tro på at studentene er lojale mot sine medstudenter og ikke møter opp ved sykdom, avslutter hun.

Andreas G. Hesselberg
andreas@nyttiuka.no