Lesernes marked

Fru Måkemor fikk flyttehjelp

Måkemor var godt plassert i blomsterkrukka da Devoldfabrikken bestemte seg for å flytte hele «huset». (Foto: Privat)

Da ei måke la egga sine i blomsterkrukka utafor Devoldfabrikken, ble det tatt affære. En flytteaksjon i flere ledd ble iverksatt for å sikre ro og fred for måkene.

– Ei måke hadde lagt egg i en av de store blomsterpottene foran inngangen til Kantina kafé. Et hyggelig innslag, men også litt bekymringsfullt, spesielt når egga blir klekt, sier markedssjef Kristine Støversen.
– For å vite hva som var rett å gjøre, kontakta vi Norsk Ornitologisk Forening og diskuterte den beste løsningen med Morten Ree. Han fortalte at de får slike henvendelser hvert år, men at de aldri har forsøkt å flytte et reir før. Han ønsket at vi skulle gjøre et reelt forsøk på å flytte hele blomsterkrukka med redet, forteller hun.

Stegvis flytting
Morten Ree påpekte at stegvis flytting var viktig, for å sikre at Måkemor og Måkefar fulgte med.
– Tidlig en morgen starta vi flytteaksjonen, og med små steg og over flere dager ble krukka flytta i små etapper og totalt omtrent 50 meter, til en mer skjerma lokasjon, sier Støversen.
– Ja, faktisk ble Måkemor så trygg på dette etter hvert at hun lå på reiret de siste flytteetappene!
Nå håper de ansatte på Devoldfabrikken at egga blir klekka og at måkefamilien er bedre skjerma.
– Det er hyggelig å kunne bidra med banebrytende forsøk knytta til flytting av måkereir i blomsterkrukker, spesielt når det får et så godt resultat, avslutter markedssjefen.