Lesernes marked

Forprosjekt ut på anbud

Kiperviktorget har vært gjenstand for diskusjon en tid. Ålesund kommune er nå i gang med fase to i prosjektet.

Ålesund kommune har kunngjort anbudskonkurranse for opprettelse av forprosjekt før ombygging av Kiperviktorget i sentrum. Dette er fase to i prosjektet for å skape et
nytt og levende torg.

Frist for å levere tilbud er 18. august, og tilbudet skal omfatte en rekke kriterier som blir etterspurt i den definerte kravspesifikasjonen. Den første fasen i prosjektet, den såkalte konseptfasen eller idéfasen, er unnagjort.
– Forprosjektet går ut på å sammenfatte de idéene som kom fram i første fase. Nå skal det opprettes en praktisk plan for gjennomføring, forteller kommunalsjef for miljø, by- og stedsutvikling, Ole Andreas Søvik.
Trafikkskjerming
Prosessen er delt i fire faser: konseptfase, forprosjekt, detaljprosjekt og byggeprosjekt. Nå har man altså kommet til fase to. Konkret må det tas hensyn til en del punkter:
– Det skal blant annet etableres ei skjerming mot eksisterende trafikk og støy. Hensikten er å avgrense et byrom som skal kobles mot gateløpet mot nord, legge inn nødvendige tekniske løsninger og tilrettelegge for flere aktuelle funksjoner, sier Søvik.

Torghandel og kultur
Kommunen ønsker å tilby innbyggerne både nærings-, kultur- og frilarealer på Kiperviktorget.
– Vi ser for oss smarte løsninger blant annet for belysning, WiFi, strøm og så videre, som danner grunnlag for eksempelvis torghandel, boder og kulturarrangementer.
Han peker videre på at det er ønskelig med et torg som kan brukes gjennom hele året og bidra til å få fart på bylivet.
Forprosjektet er beregna til å koste rundt 400 000 kroner eks.mva. Midlene til dette har kommunen fått i støtte fra det fylkeskommunale prosjektet «Byen som regional motor» (BRM).
– Forprosjektet vil også innebære en mer presis kostnadsberegning for prosjektet som helhet, avslutter Søvik.