Lesernes marked

Foreløpig ingen sanksjoner

 

Det kan ta tid før det ubebodde og falleferdige huset i Nedre Strandgate 62 rives, til tross for at det foreligger en rivingstillatelse. Huset fikk ytterligere skader i en brann 29. november.
– I juni 2019 ble det gitt tillatelse til riving av bygget. Ansvarlig søker (et firma som skulle ta seg av rivinga, journ.anm.) hadde imidlertid ikke lagt ved erklæring om ansvarsrett for rivingsarbeidet, forteller leder for plan og bygg i Ålesund kommune, Lars Roger Lundanes.
Kommunen manglet dermed på det tidspunktet noe dokumentasjon før riving kunne startes. Ansvarsretten handler om å ta høyde for risiko og konsekvenser ved rivinga.
– Vi etterspurte dette i et brev av juli 2019, men har ikke fått svar. Riving ble dermed ikke påbegynt før brannen, sier Lundanes.

Ingen pålegg mot eier
Huset har tidvis framstått som et tilfeldig tilholdssted for personer som ikke har annet bosted. Lundanes påpeker at det kan legges press på eierne hvis det er fare forbundet med bygget etter brannen, men dette kan ta tid:
– Ettersom vi godkjente rivingssaken i 2019, ble det ikke naturlig å starte noe påleggsregime retta mot eierne på det tidspunktet, sier Lundanes.
Nå har det gått ett og et halvt år siden kommunen etterlyste erklæring om ansvarsrett fra ansvarlig søker.
– Det gjenstår å se hva som skjer framover. I etterkant av brann, er det gjerne sånn at forsikringsselskap og eier setter i gang et arbeid. Vi må vurdere om vi skal se nærmere på bygget og ta en befaring, for vi vet ikke ennå om brannen har forverra situasjonen, sier Lundanes på vegne av kommunen.
Rivingstillatelsen gjelder til sommeren 2022, så fremt kommunen får tilsendt nevnte erklæring om ansvarsrett. Nytt i Uka har forsøkt å komme i kontakt med huseierne som oppholder seg i Oslo, for å høre hvilke planer de har for huset og tomta. Det har vi ikke lykkes med.