Lesernes marked

Føler seg trua av kommunen

(illustrasjonsfoto)

En pensjonist, som ikke vil stå fram med navn, mister nattesøvnen over et brev mottatt fra Ålesund kommune, der hen føler seg trua med bøter hvis det blir benytta et HC-kort som kommunen selv har utstedt. Nå reagerer pårørende på opptredenen.

– Dette er hårreisende håndtering mot en gruppe som trolig har nok å håndtere ellers i hverdagen, sier den pårørende til Nytt i Uka.

Ålesund kommune erkjenner at dette brevet, sendt til 60 brukere av parkeringstillatelse for forflytningshemmede, skulle vært formulert annerledes. – Direkte trusler, mener pårørende.

Først avslag, så innvilga
Pensjonisten har tidligere hatt HC-kort i en tiårsperiode, men fikk avslag ved søknad i fjor høst. Vedkommende klagde på vedtaket, og som svar fikk hen et udatert brev fra kommunen som inneholdt en kopi av det tidligere avslaget. Senere kom det imidlertid en telefon fra en saksbehandler som kunne melde om at HC-kortet ville komme i postkassa, fordi søknaden nå var behandla i tildelingsgruppa.
– Bekymringa over å ikke få innvilga HC-kort ble borte, og gleden over at det ordna seg var stor, sier den pårørende.

Feilproduksjon
Imidlertid tok det ikke lang tid før et brev med følgende ordlyd ble sendt ut fra kommunen, med begrunnelsen at det ble «oppdaget en stor feil på mange HC kort»:
«Alle kort med feil må inndras. Du som får dette brevet vil få bot om du benyttet ditt HC kort. […] Alle må sende det gamle i retur og legge ved nye bilder og få utsted nye kort med riktig informasjon slik at de ikke får bot. Beklager på det sterkeste det inntrufne».
– Dette brevet tar effektivt nattesøvnen fra et eldre menneske, og det er direkte trusler om bøtelegging. Det er jo ikke brukerne av HC-kortet som har gjort noe galt, så eventuelle bøter bør dekkes av kommunen, påpeker den pårørende og legger til at rundt 60 HC-kort-brukere skal ha vært berørt av feilen.

– Det må ryddes opp
Vedkommende synes også det er merkelig at brevet mangler dato, er delt i to og ikke er stilet formelt med topp- og bunntekst, arkivnummer og/eller saksnummer.
– Er dette for å unngå postlistene, spør den pårørende.
Søknaden ble først behandla av ei tildelingsgruppe som blant anna besto av en person med ansvar for skilting i kommunen, deretter virksomhet for vei, grønt og anlegg, før virksomhet for koordinering og tildeling til slutt tok tak i saksbehandlinga.
– Har de som behandler tildeling av HC-kort helsefaglig kompetanse? Folk utleverer sitt innerste av helseproblemer, så her må det ryddes opp med en forsvarlig saksbehandling, avslutter den pårørende.

– Beklagelig

Ålesund kommune vedgår at brevet til de 60 HC-kort-brukerne skulle vært formulert og stilet på en annen måte, men vektlegger at det var viktig å få informasjonen raskt ut til personene det gjaldt.

Avdelingsleder ved virksomhet for koordinering og tildeling i Ålesund kommune, Jill Aalvik Ebbesen, bekrefter at brevet er autentisk.
– Vi ser dog i ettertid at notisen kunne vært formulert annerledes og sendt ut på kommunens brevpapir.
– Kunne eller skulle vært?
– Varselet skulle vært skrevet på kommunens brevpapir, og ordlyden kunne kanskje vært annerledes med tanke på at en av mottakerne har opplevd brevet som en trussel om bot, utdyper Ebbesen.

Pensjonisten fikk først dette avslaget fra Ålesund kommune, sendt fra virksomhet veg, grønt og anlegg. Senere ble vedtaket omgjort.

– Hasta å gi beskjed
Avdelingslederen forklarer at kommunen oppdaga feil på utstedte HC-kort da virksomhet for koordinering og tildeling overtok saksbehandlinga.
– Etter at vi oppdaga feilen, drøfta vi med Statens vegvesen om det kunne gjøres noe for å få registrert korta riktig. Det kunne det ikke, så vi fikk beskjed om å tilbakekalle alle kort med feil, hvis ikke ville en få bot ved kontroll. Da var det snakk om 60 personer det hasta å få gitt beskjed til, forteller Ebbesen.
– Hvorfor ble ikke brevet stilet som et offisielt kommunalt brev?
– Vi hadde ikke på dette tids-punktet fått alt på plass for saksbehandlinga; blant anna mangla tilganger til enkelte programmer. Det ble derfor lagd en notis som ble delt i to og sendt ut.

– Vi beklager
Ebbesen understreker at det var viktig å sikre at de som hadde fått HC-kort med feil skulle få mulighet til å få nye kort, bli registrert hos Statens vegvesen og unngå å få bot.
– Det er beklagelig at noen har opplevd notisen som en trussel, sier hun.
– Dere beklager altså opplevelsen vedkommende hadde? Ønsker dere også å beklage måten dette ble håndtert på fra kommunens side?
– Vi beklager selvsagt at det ble sendt ut kort med feil på, som da må erstattes med nye kort.

– Forsvarlig og korrekt for framtida
Kommunen påpeker at virksomhet for koordinering og tildeling nå har overtatt saksbehandlinga.
– Hvilken helsefaglig kompetanse har de som satt i tildelingsgruppa i fjor høst? Og er det normalt at søknader behandles av folk uten helsefaglig kompetanse i virksomhet for vei, grønt og anlegg eller folk som har ansvar for skilting?
– Virksomhet for koordinering og tildeling har overtatt saksbehandlinga. Virksomheten besitter helsefaglig kompetanse og vurderer søknadene ut ifra de retningslinjer som foreligger. Kommunen vurderer da at håndteringa vil være både forsvarlig og korrekt for framtida, svarer Ebbesen uten å gå nærmere inn på hvem som satt i tildelingsgruppa.
Nytt i Uka har også spurt avdelingslederen om hvorfor det utgående brevet ikke ligger i de åpne postlistene og om det er riktig at brukere skal bøtelegges når det er kommunen som er ansvarlig for feila på de utstedte HC-korta. Dette har ikke Jill Aalvik Ebbesen svart på.

 

Dette er HC-kort
HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede. En kan som fører eller passasjer søke kommunen om HC-kort hvis man har behov for parkeringslettelser fordi man ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg. «Parkeringsløyve blir gitt til bilførar eller passasjer som har særleg behov for å finna parkeringsplass i tilknytning til bustad, arbeid og annan aktivitet», står det på Ålesund kommunes nettsider.

 

Av Andreas G. Hesselberg