Lesernes marked

Flammer mot kloakk

En av gruppene som samla seg for å markere motstand mot å legge et nytt felleskommunalt kloakkrenseanlegg på Kvasneset. (Foto: privat)

Sist torsdag ble det tent bål og fakler for å markere motstand mot det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasneset på Sula. Av smittevernhensyn var markeringene spredt rundt hele Vegsundstranda,
Flisneset og Indre Sula.