Lesernes marked

Fire nye år med kirurgi

Medi3 har fått tildelt avtale om kirurgitjenester for helseforetaket i fire nye år.

Helse Midt-Norge har tildelt Medi3 i Ålesund en ny avtale innen kirurgi i fire nye år, ut 2024. Det er administrerende direktør Jan-Terje Teige veldig fornøyd med, og han anser avtalen som en stor tillitserklæring.
– Kriteriene er kvalitet, pris og et overordna mål om at helsetjenestene her vi bor skal være godt tilgjengelig både med tanke på tilbud og ventetid, forteller Jan-Terje Teige.

Forutsigbarhet
Disiplinene ortopedi, ikke-kosmetisk plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, øyekirurgi og generell kirur-gi inngår i avtalen.
Teige synes det er kjekt at en liten, lokal aktør kan nå opp i konkurransen med de store.
– Dette betyr mye, for det gir en langsiktighet og forutsigbarhet med tanke på rekruttering og utvikling hos oss, sier han.

Omtrent 20 år på baken
Medi3 har levert kirurgtjenester på offentlig avtale i Ålesund siden tidlig på 2000-tallet. Det å ha holdt på så lenge betyr mye, ifølge den administrerende direktøren.
– Kontinuiteten er ikke et kriterie i seg selv, men det gjør at man oppnår en form for trygghet med tanke på kvaliteten som leveres, sier han.
På spørsmål om hvordan de ti siste åra har vært, svarer Teige:
– Det har stort sett gått bra. Vi har en aktivitet som er delvis avhengig av store, offentlige anbud, mens annen aktivitet er privat og betalt av be-drifter. Det siste er i form av løpende samarbeid og leveranser som fungerer godt så lenge vi tilbyr noe brukerne ønsker. Men når det gjelder offentlige avtaler, så er det ofte sånn at du enten får dem eller ei. Akkurat det kan være krevende i denne næringa, så det er viktig å vinne slike
anbudskonkurranser.