Lesernes marked

Får rive og gjenoppbygge

Sundgata 5 er verna, men så brannskadd at eierne får lov å rive og gjenoppbygge så likt originalen som mulig.

Eierne av det brannskadde, verna huset i Sundgata 5 får lov å rive, har kommunestyret i Ålesund bestemt. Betingelsen er at huset gjenoppbygges mest mulig i tråd med det opprinnelige, og at originale elementer fra eksteriøret plukkes ned før riving og tas vare på for gjenbruk eller kopiering.