Lesernes marked

Ett år med nye vennskap

Ettårsdagen ble feiret med kake til alle besøkende. Fra venstre Anne Karin Zeitz, Catrine Myklebust, kaféleder og Monica Longva, markedsleder.

– Dette året har gått over all forventning. Bymisjonssenteret har blitt slik vi ønsker det. Det forteller virksomhetsleder Anne Karin Zeitz ved bymisjonssenteret.

– Vi føler at vi har klart å skape et treffsted som har en lav terskel, lave priser og der det oppleves som trygt å komme. Vi har skapt en plass der folk knytter nye kjennskap og vennskap. Folk som ikke hadde truffet hverandre om de ikke møttes her, forteller Zeitz.

Bymisjonssenteret feiret ett år i forrige uke. Kafeen midt i sentrum av Ålesund har blitt et svært populært møtested. Unge, gamle, studenter, småbarnsforeldre og folk som befinner seg i krevende livssituasjoner eller de som for tiden har det greit.
– Bymisjonssenteret gjenspeiler på mange måter hele samfunnet, forteller Zeitz.
Men både de ansatte og frivillige i bymisjonssenteret har erfart at økonomi ofte er en grunn til utenforskap, som Zeitz kaller det.

Inger Steinnes er en av de faste frivillige på bymisjonssenteret. Hun er her to til tre ganger i uka.

Kirkens Bymisjon har også nylig åpnet utlånssentral i Spjelkavik der en gratis kan låne sportsutstyr, sykler, spill og andre fritidsartikler.
– Vi erfarer også at mange ikke reiser på ferie. I år skal vi arrangere tur til leirsted der vi tar med grill, kajakker og legger opp til en tett og artig aktivitetsuke. Vi ønsker å utjevne forskjellene i samfunnet slik at flere får delta, forteller Zeitz.

Men bymisjonssenteret er helt avhengig av de frivillige. Et stort korps av frivillige sørger for drifta. Inger Steinnes har vært med helt siden starten for ett år siden.
– Jeg hadde vært pensjonist i ett år, og det var ikke noe å trakte etter, smiler Inger.
Derfor meldte hun seg til tjeneste for bymisjonen, og er fast på kjøkkenet to til tre ganger i uka.
– Mange av de frivillige var først besøkende på kafeen, og etter de så hva vi drev på med her, meldte de seg som frivillig. Uten de frivillige kunne vi ikke arrangert temakvelder, holdt åpen kafé, arrangert julefest, turer og yoga-aktiviteter for å nevne noe, sier Anne Karin Zeitz.