Lesernes marked

Endelig Sørsida?

 

Foto: Illustrasjon: Jaja Architects.

I flere år har vi interessert fulgt diskusjonen om skole, eller ikke skole på sørsida i Ålesund sentrum. Og det har vært brukt utallige spaltemeter på temaet, men nå drar det seg til.

Nå skriver fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik i en sak til utdanningsutvalget, at fylket bør ha en større rolle når den nye bydelen skal utvikles. Og han ønsker et fullverdig videregående skoletilbud med nesten 500 elever på sørsida, ifølge Sunnmørsposten.

Eit steg hit, og eit steg dit
I årevis har diskusjonene gått, og argumentene har vært mange både for, og imot å lokalisere en videregående skole i dette området. Prosjektet ble en gang i tiden lansert som Sørsideskolen, men ble i takt med ambisjonsnivået «omdøpt» til Sørsidebygget. I et vedtak i fylkestinget på slutten av fjoråret vedtok et nesten enstemmig fylkesting at det skulle etableres videregående opplæring i bygget, men ikke en fullverdig skole. Fylkeskommunedirektøren fikk så tiden fram til april i år, til å skissere hvordan dette vedtaket skulle gjennomføres i praksis.

– Vandrar vi saman på skuleveg
Og nå har altså Guttelvik konkludert. Nå åpner han for flere linjer og flere elever, og ser også for seg at fylkeskommunen bør gå tyngre inn i utviklingen av hele områder. Kanskje til og med som byggherre for det nye skolebygget. Og da er vi vel tilbake til at det blir rett å si Sørsideskolen igjen. Eller?

En viktig milepæl
Dersom fylkestinget fatter et positivt vedtak den 25. april, vil dette virkelig kunne sette fart i prosessen med utvikling av en helt ny bydel i Ålesund. Og ifølge Sunnmørsposten ønsker Ålesund videregående skole at avdelinga på sørsida også blir brukt av de andre elevene, noe som kan skape mer liv i sentrum. Blir Ålesund mer attraktiv, smitter dette over på hele fylkeskommunen som et attraktivt bo- og arbeidsmarked, mener Guttelvik, ifølge Sunnmørsposten.

Politisk hukommelse
I fjor vår leverte Distriktsdemografiutvalget sine konklusjoner til regjeringen, i en rapport som tegnet et relativt dystert bilde av samfunnsutviklingen i Distrikts-Norge. I den forbindelse var leder for utvalget, professor Victor Normann, i Ålesund for å snakke lokalstedsutvikling til medlemskommunene i Sunnmøre Regionråd. Der sa han følgende:
– Dersom vi ikke foretar oss noe nå, står Distrikts-Norge i fare for å dø, i takt med en stadig aldrende befolkning. Og på Sunnmøre er alle kommuner, med unntak av Ålesund, distriktskommuner. Derfor er Ålesund, med sin urbanitet, det som kan være redningen også for resten av Sunnmøre.

En politisk plikt
Og Normann er ikke den eneste autoriteten som har satt dette på dagsorden. Richard Florida sa følgende på The North West konferansen i 2018, etter å ha brukt noen hundre tusen kroner på å se Sunnmøre fra utsiden:
– Ålesundregionen har universitet, et urbant sentrum, rikdom og natur – som alt taler til regionens fordel. Utfordringen er at regionen er fragmentert, og at en del grupper kanskje opplever at det ikke er nok åpenhet i samfunnet.
Å få fart i utbyggingen av en ny bydel med gode møteplasser, og å etablere funksjoner der som skaper et pulserende folkeliv, vil være et avgjørende tilskudd for å utvikle urbaniteten i Ålesund. Derfor er slike funksjoner som skoler, helt riktige. Nå har fylkespolitikerne en gylden mulighet til å sette handling bak fine ord, og å gjøre det som er rett, ikke bare for Ålesund, eller for Sunnmøre, men ifølge Guttelvik: for hele Møre og Romsdal.

Kåre Stig Nøstdal,
redaktør