Lesernes marked

En kunstnerfamilie i Bergvegen

Fagermohuset filmet fra «tårnet» i Fjellgata 51g.

Det hadde seg slik at etter krigen søkte familier etter tomter hvor de kunne fått bygd seg en bolig. Det var ikke så enkelt. Men tilfeldighetene var at Ole Fagermo, som den gang bodde i Klipra, traff en som kunne fortelle at opp i fjellsida i nærheten av sykehuset, der var ei ledig tomt. Tomta var ikke flat, men en del av det bratte fjellet.

Den evig unge Terje Fagermo.

Kunstneren, arkitekten og bygningsfilosofen Ole Fagermo, han så tomta som ei utfordring og som en mulighet for han og hans familie. Familien bestod av kona Sanna, barna Solveig, Per, Aslak, Terje og Dagfinn. Tomta skulle han ha, og den fikk han ved bygsel.
Mye arbeid lå foran dem. Det var heller ikke mulig å kjøre med bil opp til tomta. Her måtte alt bæres opp eller trekkes i ei trillevogn til byggeplassen. All sement måtte blandes på stedet. I bunnen av tomta lå det ei steinur. Kunstneren Ole hadde sett for seg flere nivå av rå-kopp murer oppetter fjellsida. Derfor samlet de stein til disse murene over flere år. Han fikk gode råd fra byarkitekt-kontoret når det gjaldt forankring og sikring i øvre del av fjellet og hva som måtte skytes vekk. Og i tillegg hvor luftingene skulle ligge på baksida for å unngå is om vinteren. En stor kompressor som kunne brukes mellom 8 om morgenen og til 8 om kvelden ble plassert inne i tunellen ved Klipraskolen. Derifra ble det lagt ut rør til lufthammeren. Forankringsjern ble støpt fast i Aksla.
Kunstneren Ole Fagermo tegnet ut mange detaljer i det nye huset. Et sinnrikt system i himlingene. Skjulte takrenner. Han tegnet flere boliger. Han for rundt i byen og tok mål på inn og opptrinn på trapper. Prøvegikk dem og kom frem til at han ville ha 30 cm inntrinn og 16 cm opptrinn. Trappene til huset er veldig god å gå i.

Aalesunds Ungdomsmusikkorps spilte ved innflytting i Bergvegen 43, bildet er fra 1960-åra.

Byens snakkis
Ole Fagermo var byens store kunstner og hadde et klart syn på hvilke farger han ville ha på huset sitt og det ble det en del snakkis av på byen. Et spenstig fargeprosjekt der trekledningen ble turkis, oker/gul, blått, svak rød og med hvite grunnmurer.
Idag er husets farger ført tilbake av eieren av dette Fagermohuset i Bergvegen. Ikke hvem som helst, men Oles sønn og kunstner Terje Fagermo, en ikke ukjent bygutt, evig ung og alltid på farta til nye prosjekt på lerretet.
Ole og Terje var ikke ukjent med reklame-maling på mange av byens gavler. Det sies at de gjerne reiste seg fra et kaffiselskap og dro til en malingsjobb i beste-dressen.

Freding
Skribenten vil foreslå for Ålesund Formannskap at dette huset blir fredet. Vi trenger å frede nyere historie av hus etter krigen.
Før hadde Fagermohuset adresse Bergvegen 43, nå er adressen Fjelltunveien 3.

Einar Welle,
Aalesund sentrum