Lesernes marked

Bybadet fikk Byggeskikkprisen 2021

På taket er det laga til en åpen, sørvendt plass til erstatning for lekearealet som gikk tapt under bygginga. Mellom Bybadet og boligblokkene er det også laga til et gatetun. Blokkene, som var en del av totalprosjektet, er har fått et mørkt og nøytralt utseende for å gå mest mulig i ett med fjellveggen, forklarer André. (Alle foto: Kenneth Kamp)

Arkitekt André Klevberg er glad for at Bybadet blir satt pris på.

Invit arkitekter og utbyggeren Brødrene Jangaard har fått Ålesund kommunes byggeskikkpris for Bybadet. Det gleder arkitekt og Invit-sjef André Klevberg:
– Vi setter stor pris på at Bybadet har blitt så godt mottatt både av folk flest og av kommunen. Selvsagt har det vært en og annen røst som har uttalt seg negativt, men det har vært overraskende få. Det vi må huske på, er at i alle såkalte «historiske» byer, så har også 2021 sin historie. Det handler om å bygge noe bra i nåtida, slik at man i framtida kan få se kvalitetsbygg fra alle epoker, poengterer han.

De to 25-metersbassenga kan gjøres om til et 50-metersbasseng ved å kjøre midtdeleren over i ene enden. André Klevberg opplyser at midtdeleren er laserstyrt, slik at lengden både på 50-metersbassenget og 25-metersbassenga er helt nøyaktig. Videre forteller han at bassenget ble laga med helt flat bunn, fordi dette gir den høyeste svømmehastigheten. (Arkivfoto)

Linjene
André forteller at det har vært viktig å knytte Bybadet til bystrukturen og lage linjer som flyter naturlig sammen med linjene som finnes fra før. Han forklarer at dersom man for eksempel står litt vest i Parkgata og ser nordøstover mot badet, vil fasaden framstå som en slags bølgete forlengelse av steinmuren sør for Nørvøy-skolen, noe som igjen forplanter seg videre i bebyggelsen østover.
– På østsida valgte vi å la veggen helle vestover, for å unngå en massiv bein vegg helt inntil leilighetene der. Det ble en svært mye dyrere løsning, men vi synes det ble et veldig bra resultat.

Opplevelser og inkludering
Et viktig poeng var hele tida å skape noe mer enn bare et svømmeanlegg eller badeland; det skulle være et sted for opplevelser, og det skulle være for alle andre, poengterer André. Blant anna ble det laga til et galleri der man kan sitte og slappe av og kanskje spise litt mens man ser ut over anlegget eller ut på taket.
– Vi har installert lys med ulike farger i alle basseng og i dusjsona inne ved varmebassenget, slik at vi kan skape ulike stemninger. For at de minste barna gradvis skal kunne utfordre seg mer og mer i vannet, har vi laga til en sømløs overgang mellom plaskebassenget og bølgebassenget, og i varmebassenget har vi rullestolrampe ut i vannet, slik at alle skal kunne komme seg uti, forklarer han.
Videre forteller han at de ønska at anlegget skulle framstå som svalt, og at man blant anna skal kunne se vannkvaliteten.

– Stupetårnet er skulpturen i rommet, sier André. Å beholde den rå betongen var et bevisst valg for å framheve tårnet. Bakveggen til sjumeteren har dessuten en viktig funksjonell oppgave ved at den gir støtte til den innoverhellende østveggen. Å skråstille støttebjelkene som holder taket oppe, var et viktig valg for hele det estetiske inntrykket. (Arkivfoto fra før åpninga)

 

50-metersbassenget
Noe han er ekstra glad for at de fikk til, var 50-metersbassenget. De to 25-metersbassenga er nemlig atskilt av en mobil midtdeler som kan kjøres over på ene sida. Muligheten til å trene i 50-metersbasseng er noe som betyr mye for konkurransesvømmerne.

Takterrassen
Når det gjelder utsida, forteller arkitekten at de for å erstatte lekeområdet som gikk tapt under bygginga, laga til en åpen, allment tilgjengelig flate på taket, med kunstgress og en slags «tribunetrapp» opp mot de nye blokkene. Bak der igjen, mellom Bybadet og blokkene, er det åpent gatetun. Hele takplassen ligger sydvendt, i le for nordavinden, og med praktfull utsikt over fjorden.
– Vi har også fått innregulert en gangvei fra byparken, bak skolen og rett inn i Bybadet. Den vil komme på plass når tilbygget på nordsida, som tidligere var vaktmesterbolig, blir revet, opplyser han.

 

I den raskeste, innelukka sklia skal det være mulig å få skikkelig magasug! (Arkivfoto)

Den lange prosessen
– Det var en spennende oppgave å ta fatt på Bybadet, og det var mye som måtte på plass før vi kunne begynne å bygge, sier han.
Ventetida ble lang fra de første tankene ble lansert og fram til Bybadet endelig kunne åpne i januar i år – så lang at noen kanskje hadde mista troa på at det kom til å bli noe av. Men det var mange årsaker til at ting tok tid, forklarer arkitekten:
– Vi kunne ikke bygge et så stort anlegg før det var parkering på plass. De tidligste utkasta hadde et parkeringsanlegg rett under svømmehallen, men den går så dypt ned at det ville blitt veldig vanskelig. Videre forstod vi at for å få på plass alt man ønska å ha med, måtte vi erverve mer areal.
Underveis i prosessen skjedde den tragiske fjellskredulykka i Fjelltunvegen i 2008. Det førte til at planleggerne konkluderte med at badeanlegget ikke burde bygges så langt inn i fjellet som det var tenkt. Med tilleggsarealet på plass, ble løsninga å trekke hele anlegget lenger fram i dagen. Samtidig fikk de tre nye boligblokkene bak Bybadet en fri fasade bak, noe som gjorde det mulig å få bedre kontroll på fjellet, forklarer André.
En idé fra den tidlige fasen, var å lage til en surfebølge. Det ble imidlertid forkasta da det viste seg at de kraftige motorene som må til for å kaste opp en så stor bølge, bråkte noe aldeles infernalsk.

Invit-leder André Klevberg setter stor pris på at Ålesund kommune har gitt byggeskikkprisen 2021 til Bybadet. Men minst like glad er han for den gode mottakelsen som badet har fått hos ålesundere flest.

 

Mange samarbeidspartnere
Til slutt ble resultatet det Bybadet som står der nå, verdsatt av både kommunen og innbyggere flest.
– Et viktig poeng å få med, er at det ikke bare er vi i Invit og byggherren som har æra for bygget. Det er veldig mange med ulik spesialkompetanse som har vært involvert, og særlig må jeg nevne entreprenøren Veidekke og Kosberg arkitekter, som har opparbeida seg mye kompetanse på badeland og som var en viktig samarbeidspartner i den siste delen av prosjektet, sier André Klevberg.

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no