Lesernes marked

– Bruker de eldre som gisler

Arnfinn Larsen mener Ålesund kommune bruker de eldre som gisler i kampen for å få mer penger fra Staten. Han oppfordrer velgerne til ikke å stemme på partiene som går inn for nedleggelse av sykehjemsplasser. Skarbøvik sykehjem er ett av fire sykehjem som må legge ned en avdeling dersom kommunedirektørens forslag blir vedtatt av kommunestyret på torsdag.

Arnfinn Larsen oppfordrer velgerne til å merke seg hvilke partier som går inn for å legge ned sykehjemsplasser.

Tidligere mangeårig medlem av eldrerådet, Arnfinn Larsen, er opprørt over planen om å legge ned sykehjemsplasser. Han har derfor gått til det uvanlige skritt å betale for en annonse her i avisa der han ber folk om ikke å stemme på de partiene som stemmer for nedlegging av sykehjemsplasser.
Larsen har vært engasjert i eldrepolitikk i mange år og var med fra starten da Seniorsaken ble oppretta i 2003, og siden 2009 har han vært medlem av Pensjonistforbundet. I denne saka opptrer han imidlertid som privatperson.

Må finne andre løsninger
– Vi ser at stadig flere eldre får større behov for pleie og omsorg, og så kommer politikerne og snakker om politiske realiteter! Politikerne er nødt til å prioritere, og de må finne andre måter å spare penger på enn å kutte i lovfesta rettigheter. Folk er nødt til å bruke stemma si ved valget og stemme ut de partiene som går inn for å legge ned
sykehjemsplassene, sier han indignert.

– De eldre brukes som gisler
At han valgte å betale en annonse av egen lomme for å få fram budskapet, skyldes at han er lei av alt politikerpratet:
– Alle protesterer, men det skjer ikke noe. I stedet kutter de i lovpålagte rettigheter for dem som trenger det mest – for de svakeste i samfunnet! Samtidig klager de på at Staten ikke gir nok tilskudd. Det politikerne i realiteten gjør da, er at de bruker de svake gruppene som gisler for å få mer penger fra Staten – samtidig som regjeringa krever at kommunene må bli mer effektive. På den måten blir tilbudet til de svake bare dårligere og dårligere, hevder Arnfinn Larsen.

Leif Hovde er leder for eldrerådet, som enstemmig oppfordrer politikerne til å spare penger på andre måter enn å legge ned sykehjemsplasser: (Arkivfoto)

– Galimatias!

Eldrerådet i Ålesund kommune går enstemmig mot nedlegging av sykehjemsplasser for å spare penger. – Nedlegging er galimatias, mener Leif Hovde.
Lederen for elderådet, Leif Hovde, har tro på at politikerne vil finne en annen løsning enn å legge ned sykehjemsplasser når kommunestyret skal avgjøre saka torsdag denne uka.
– Det ser ut som det er et politisk flertall mot å legge ned sykehjemsplasser, men de har ulike alternativ: Noen vil privatisere sykehjemmene, noen vil om-prioritere i budsjettet og noen stiller spørsmål ved om fakta-grunnlaget bak bak forslaget om å legge ned plassene, er korrekt. Nå har eldrerådet oppfordra alle disse til å samle seg om en felles løsning for å sikre fortsatt drift av alle sykehjemsplassene, sier Hovde.

– Holder folk for narr
I en enstemmig uttalelse fra eldrerådet reageres det blant anna sterkt på kommunedirektør Astrid Eidsviks påstand om at de fleste av de 49 ålesunderne som i dag står på venteliste for langtidsplass på sykehjem, «ikke trenger det».
– Å påstå at mennesker som har fått en faglig begrunnet rett til sykehjemsplass, kan få like god omsorg hjemme som på institusjon, er å holde folk for narr! Da forventes det at familie og pårørende kan stille opp i urimelig grad, for dette er folk som i stor grad trenger tilsyn og hjelp 24 timer i døgnet. Dessuten tar man ikke hensyn til at det blir stadig flere aleneboende eldre som ikke har familie i nærheten, påpeker den politiske supervete-ranen.

Flere demente eldre
I uttalelsen fra eldrerådet pekes det også på at det blir stadig flere eldre med demens, noe som øker behovet for institusjonsplass.
– Å avvikle sykehjemsplasser når det er et så stort, udekka behov, er galimatias! Nå må politikerne samle seg om å løse de lovpålagte oppgavene først, og så får de utsette alle de fine tingene som er «kjekke å ha» til bedre tider, sier en opprørt Leif Hovde.

Siv Katrin Ulla. (Arkivfoto)

– Ser ingen andre løsninger

Arbeiderpartiets Siv Katrin Ulla er utvalgsleder for helse- og omsorgskomiteen. Hun ser ingen reelle alternativ til å legge ned de aktuelle sykehjemsavdelingene.

– Jeg regner med at Arbeiderpartiet vil stemme for kommunedirektørens forslag om å legge ned fire sykehjemsavdelinger. Vi vil selvsagt snu alle steiner for å spare der vi kan, men det er ingen andre måter vi kan spare det vi må for å unngå å komme på Robek-lista, sier hun.
Ulla er likevel ikke bekymra for at noen av de 49 eldre som står på venteliste for langtidsplass skal få mangelfull omsorg:
– Dette er ikke noen ønskesituasjon for oss, men vi skal uansett sørge for at alle får god og forsvarlig omsorg, og om noen trenger sykehjemsplass, må de få det. Samtidig må vi klare å gi mer støtte i hjemmet, eventuelt i kombinasjon med dag- og korttidsplasser. Flere av de nye kommunedelene, som Ørskog og Haram, har lenge hatt en større andel pleietrengende som har blitt ivaretatt av hjemmebasert omsorg, og det har fungert veldig bra. Nå går vi mer den veien også i gamle Ålesund, sier Siv Katrin Ulla.

 

Kenneth Kamp