Lesernes marked

– Borgundfjordtunnelen er den eneste løsninga

Hans-Peter Kaaresen er styreleder for Bytunnelen AS, som vil bygge en helprivat, bompengefinansiert tunnel under Borgundfjorden. (Arkivfoto fra 2014). Det er det eneste som kan løse opp de mange flaskehalsene på strekninga Vegsund-Blindheim/Moa-Ålesund, mener han. (Arkivfoto fra 2014)

At E 39 mellom Solevågseidet og Breivika fortsatt er ute av Nasjonal transportplan, gjør at det haster enda mer med å få bygd Borgundfjordtunnelen, mener Hans-Peter Kaaresen i Bytunnelen AS.

Bytunnelen AS er hundre prosent eid av Næringsforeningen i Ålesundsregionen og har som formål å få bygd en helprivat, bompengefinansiert tunnel under Borgundfjorden, mellom Gåseidvika og Veddevika. I samme prosjekt vil de også bygge tunnel mellom Veddevika og Mauseidvågen.
– Borgundfjordtunnelen er det eneste veiprosjektet som vil løse flaskehalsene på strekninga mellom Vegsund og Blindheim/Moa. Veddetunnelen vil dessuten løse problemene på fylkesvei 657 mellom Furneskrysset og Langevåg, hevder Hans-Peter Kaaresen, som er styreleder i Bytunnelen AS.

Helprivat og bompengefinansiert
Prosjekteringa av Borgundfjordtunnelen ble satt i gang allerede i 2008, og for tida er reguleringsplanen til andre gangs høring i kommunene. Siden det dreier seg om en helprivat, bompengefinansiert veistrekning der det finnes omkjøringsmulighet, skal ikke prosjektet godkjennes av Stortinget.
Det eneste som mangler for å kunne sette i gang med bygginga, ifølge Kaaresen, er en godkjennelse fra Statens vegvesen og de to kommunene Ålesund og Sula. Kommer først dét på plass, kan tunnelen stå ferdig i løpet av få år:
– Byggetida er stipulert til omkring 30 måneder, så i løpet av under tre år kan vi ha på plass en tunnelløsning som vil gi en langt kortere og raskere vei mellom Vegsund/Blindheim og Ålesund sentrum, samtidig som kø- og tomgangskjøringa i rushtida vil bli kraftig redusert. Borgundfjordtunnelen er dermed også et viktig miljøprosjekt, sier Kaaresen.

Beredskap
Et anna poeng han trekker fram, er sikkerhet og beredskap: Dersom det skjer en ulykke i dag som gjør at Vegsundbroa blir stengt, blir hele Sula uten fastlandsforbindelse, og man vil ikke komme til og fra fergeleia i Solevågen og Sulesund. Branner eller ulykker langs fylkesveien mellom Mauseidvåg og Langevåg kan føre til at Langevåg blir helt avstengt i timevis. Med Borgundfjordtunnelen på plass vil man imidlertid ha en alternativ kjørerute.

– Enda mer aktuelt nå
Hans-Peter Kaaresen, som i si tid var den store drivkrafta bak Akslatunnelen, mener at den siste oppdateringa av Nasjonal transportplan (NTP) har gjort Borgundfjordtunnelen enda mer aktuell og viktig:
– Tidligere hadde NTP med en oppgradering av strekninga Solevågseidet-Breivika til 110 kilometer i timen, men under planlegginga av Bypakken ble den tatt inn der i stedet – trass i at pakken allerede var altfor stor til at den ville komme til å gå gjennom i Stortinget. Så da Bypakken måtte reduseres, forsvant selvsagt Solevågseidet-Breivika – uten at den ble tatt inn igjen i NTP. Dermed ligger den oppgraderinga langt fram i tid, forklarer han.

Under 50 kroner
Ifølge Kaaresen er bompengene for alminnelige privatbiler stipulert til en snau 50-lapp for Borgundfjordtunnelen og 20-30 kroner for Veddetunnelen. Bompengene må betales til «evig tid», opplyser han, for å dekke inn drifts- og vedlikeholdsutgifter.
– De fleste vil nok synes det er bedre å betale en liten 50-lapp for en kort og rask kjøretur under fjorden enn å punge ut det dobbelte i bensin på å kjøre den lange turen rundt, sier Hans-Peter Kaaresen.

 

Kenneth Kamp
kenneth@nyttiuka.no